DE GAZET zomer 2019

Een bonte groep zorgeloze schrijvers en schrijfsters werkte het thema van onze voorstelling Ne Woyzeck verder uit in een nieuwe editie van ons magazine De Gazet. Het resultaat is alweer een fijne collage van foto’s, gedichten, interviews, schrandere teksten en schalkse pamfletten.

Wie in ons bestand zit, krijgt De Gazet thuis gratis opgestuurd. Als je ze niet in je bus vindt, sturen we er je graag één op. Hiertoe volstaat een eenvoudig seintje naar info@uniederzorgelozen.be.

Bekijk hier ook de vorige edities van De Gazet ]

Alle bijdrages uit deze Gazet zijn ook hier afzonderlijk te bekijken en te delen.

Download hier deze Gazet als pdf.

Een greep uit de inhoud van deze Gazet:
  

EEN BESCHETEN COMMISSIE?
Geert Six over poëzie en liefde, ook na 26 mei

EERSTE HULP BIJ KAFKAIAANSE SITUATIES
straathoekwerkster Caroline Verhaeghe over de impact van complexe regels, informatisering en ‘meten is weten’ op de job, naar aanleiding van het te verschijnen boek Ik Caroline

HET ONWELRIEKEND VERHAAL VAN WOYZECK IN SCHAARBEEK
José Vandenbroucke heeft het niet van horen zeggen

DUIZEND GORILLA’S
Arjan Widlak van ‘de Kafkabrigade’ over zijn succesvolle aanpak van onnodige bureaucratie

DE EINDELOZE DRAAD
een moderne fabel van Linde Moreel over thuiskomen

KAFKA DOET KAFKA
Johan Walgraeve over de kafkaiaanse inslag in het leven en werk van Franz Kafka zelf

O’JET ET!
poëzie van Jérôme Duchateau
 

DE SCHONE CONTRARITEIT
de Zeebrugse priester Fernand Maréchal over zijn complexloze omgang met vluchtelingen

ROOTS 2019
Jorinde Schoonbaert blikt terug op het meest interculturele jongerenproject van Kortrijk

FROM WAR TO SORE
poëzie van Abdulazez Dukhan
 
UIT DE FILM VAN DE WERELD
Triene Nottebaere keek naar de film I, Daniel Blake en concludeerde dat de realiteit de fictie overtreft
 
BEELDEND WERK
van Branko Vandenberghe, Stefanie Tanghe, José Vandenbroucke en Abdulazez Dukhan

POEZIE EN VERHALEN IN ALLE TALEN
een verslag van het project DiVerzen door Triene Nottebaere, met poëzie van Martha Xucunostli en Anja Brugghe

KOFFIEKLETS OP DONDERDAG
Filip Dumolein (in foto’s) en Miep Lambrecht en Koenraad Lefebvre (in woorden) nemen je mee op de wekelijkse Koffieklets bij de Unie

 

In ons halfjaarlijks magazine De Gazet schrijven we verder aan ons verhaal. Niet alles raakt immers op de scène verteld. De Gazet is dan ook een belangrijk platform voor het schrijvende en beeldende zorgeloze werk, dat erin wordt verbonden met verwante stemmen uit het artistieke en maatschappelijke veld. Zo geeft deze geheel eigen mix van mensen en materialen een ruime inkijk in het wezen en de werking van de Unie.

De Gazet verschijnt in januari en in juli. Ze is gratis mee te nemen op heel wat plekken in Kortrijk en omgeving en vliegt ook in de bus van wie in ons bestand zit. Mocht u ze thuis nog niet ontvangen en mocht u dit wensen, geef ons dan een seintje, dan sturen we er u graag  een op.