O’JET ET!

poëzie van Jérôme Duchateau

Eigenbelang vervangende belangen behartigen
Smekend vergeten eten, wetende, vervreemdend genegeerd
Testend gepest verpest beste testen resten
Spelend voorspellende gezellen vergezellend vaststellen
Krachti g verkrachten achtig t rachten ontkrachten
Liefdedief lief grievend, stat ief passief, lief?
Mensen wensen pensen kansen verkwanselen
Mooie hooien kooie n gooien strooie n fooien
Oude koude gouden bouten onthouden oud hout
Lege veger legers belegeren delegerend negeren
Zijn kle in pijn venijn bij zijn zw ijnenmijn
Ve rpleeg zweeg, kreeg veeg, strateeg beweeg
Daar waar haar bezwaar zowaar naar haar gaat
Tergend erg ver vergende bergen verbergen
Sissende quiz, missende pis vergissen
Morgen zorgen zorgen zorgen zonder morgen


Jérôme Duchateau