Over ons

Lees hier ons ‘missie statement
 
Lees hier het interview door An Van den Berg en Ciska Hoet over onze werking ihkv ‘het DNA van de participatie (Demos)
  

De Unie der Zorgelozen is een sociaal-artistiek gezelschap in Kortrijk dat creëert vanuit een sterk maatschappelijk engagement. De Unie zoekt de aloude banden tussen gezelschap en gemeenschap, tussen kunst en de samenleving op een eigentijdse manier her uit te vinden.

Verbreek, verzamel, vertel
is het credo van de Unie. De Unie verbreekt de barrières tussen de mensen, verzamelt hun verhalen en geeft ze als een vertelling terug aan de gemeenschap.

De Unie maakt in de eerste plaats theater. Een herkenbaar, volks theater dat zich laaft aan het leven van alledag en dat het geworstel van de kleine mens met de wereld rondom hem omzet in universele, volkse en ongepolijste vertellingen.

Maar de Unie is meer dan theater alleen. Er wordt ook geschreven, getekend, gefilmd, gefotografeerd, gemusiceerd, met glas en met textiel gewerkt… Geen artistieke discipline is de Unie vreemd. Dit werk vindt haar plaats in en rond de voorstellingen, in het halfjaarlijks magazine De Gazet en in verschillende andere projecten. Alle samen versmelten al deze verschillende werkvormen met het theater tot een unieke artistieke taal. Een taal die snel en snedig is, maar ook vertraagd en poëtisch. Brutaal maar ook teder.

De potgrond van de werking is de sociale beweging. Dit is de grote groep vrijwilligers, medestanders en sympathisanten die van de Unie een levendige gemeenschap maken. Tijdens de kookavonden, de theaterbezoeken, het kerstfeest, de fietstocht en vele andere, vaak spontane opborrelende initiatieven, blaast de Unie verzamelen. Uit deze ongedwongen ontmoeting ontstaat de artistieke creatie.

Het betrekken van mensen uit kansengroepen is een kernopdracht van de Unie. Toch is de Unie geen doelgroepenwerking. Er wordt resoluut gekozen voor een zo groot mogelijke sociale mix. Oud en jong, werkloze en tweeverdiener, Nederlands- en anderstalige, legaal en illegaal, mensen van uiteenlopende achtergrond en maatschappelijke positie vinden er hun plek. Zo wordt stigmatisering van kansengroepen tegengegaan en maatschappelijke integratie bevorderd.

 

 

 

 

 

 

 

Verbreek Verzamel Vertel