De Scala

Momenteel heeft de Unie haar onderkomen in het voormalige buurtcentrum Achturenhuis in de Spoorweglaan in Kortrijk. Na de zomer 2016 verhuizen we dan eindelijk naar ‘de Scala’ in de Pluimstraat, tussen de Veemarkt en de spoorweg, in het hart van de stad. Deze honderd jaar oude feestzaal hebben we in 2009 kunnen verwerven met de borgstelling van OCMW Kortrijk en financiële steun van de Nationale Loterij. Samen met vele partners willen we nu de oorspronkelijke functie van de Scala als feestelijke ontmoetingsplaats en cultureel en artistiek volks huis weer activeren.

Intussen zit het Scalaproject in haar realisatiefase. De werken zijn gestart begin juni 2014. De huizen aan de straatkant werden gesloopt, de oude zaal werd quasi volledig gestript en heropgebouwd naar moderne energetische, akoestische en thermische normen maar met behoud van haar specifieke architecturale karakter. Op dit moment is voor het geheel een wind- en waterdichte ruwbouw opgetrokken en is gestart met de afwerkingsfase. De opening van de nieuwe Scala is gepland in het najaar 2016.

Om het project te financieren deden de diverse overheden en meerdere privépersonen al een stevige duit in de Scalazak. Maar om het laatste gaatje dicht te rijden en de Scala ook een beetje van jou te maken, willen we heel graag ook joù aanspreken.

WORD LID VAN DE SPIONKOP VAN DE SCALA
EN REALISEER MEE DIT PROJECT!

Op 18 maart 2014 richtten Geert Six, artistiek leider van de Unie der Zorgelozen en zijn theatermakker Wim Opbrouck de Spionkop van de Scala op en zij roepen iedereen die het Scalaproject wil steunen op om lid te worden! Dit kan door een fiscaal aftrekbare gift te doen van 5 euro of meer via de online projectrekening van de Koning Boudewijnstichting die je hier vindt. Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar. Snel na je overschrijving ontvang je een officieel lidmaatschapsbewijs. Na de voltooiing van het Scalaproject zal je worden uitgenodigd om samen met Wim en de voltallige spionkop te worden vereeuwigd op de ultieme spionkopfoto die in de nieuwe Scala haar ereplaats zal krijgen.

www.descala.be

Lees hier meer over de Scala:

1. VAN VILLA LAUWERS NAAR DE SCALA
2. EEN RIJKE GESCHIEDENIS IN EEN VERANDERENDE BUURT
3. GEEN SCALA VAN MILAAN MAAR EEN CULTUREEL VOLKS HUIS
4. MAAK VAN UW HART EEN STEEN EN WORD LID VAN DE SPIONKOP VAN DE SCALA

1. VAN VILLA LAUWERS NAAR DE SCALA


Velen onder jullie – toeschouwers, buurtbewoners, sympathisanten, hebben de Scala de afgelopen jaren al kunnen bewonderen: op een buurtfeest, tijdens een Koffiedam, zomaar op den bots of natuurlijk, tijdens een van onze voorstellingen. Sinds 2009 speelden we immers al onze Kortrijkse voorstellingen in de Scala (met uitzondering van Schaften en Den Engel in de koude winters van 2010 en 2011, want toen kregen we de zaal écht niet verwarmd…). Daarbij zal de oplettende kijker hebben kunnen zien dat een grondige renovatie van de site niet kon uitblijven. Na menige jaren van dromen, denken en plannen is deze nu volop aan de gang.

 

2. EEN RIJKE GESCHIEDENIS IN EEN VERANDERENDE BUURT

De Scala heeft een rijke geschiedenis. Deze dans- en feestzaal werd in 1907 gebouwd. Tijdens Wereldoorlog I fungeerde de Scala wellicht als veldhospitaal voor de Duitsers, misschien ook voor de Engelsen. Na de Grote Oorlog kon er opnieuw gefeest worden. De Scala werd een bekende dancing, met bovengalerij en orgel. Toen om elf uur ’s avonds de orgelmuziek op politiebevel moest stoppen, floten handige muzikanten enthousiast de walsen van Johann Strauss op hun vingers en de mensen dansten vrolijk voort. Er gingen ook Oberbayern-avonden door, met berglandschappen op de muren geschilderd, stenen potten bier en Tiroler outfits.

In het interbellum was de Pluimstraat een bloeiende handelsstraat. Buurtbewoners herinneren zich dat ze toen voor alles in de eigen straat terecht konden: er was een bakker, een slager, een brillenwinkel, een apotheker… In het zog van deze plaatselijke neringdoeners ontvouwde zich een levendige dagelijkse va-et-vient, de straat kende verschillende cafés en jaarlijks waren er braderieën en kermissen.

Tijdens Wereldoorlog II werd in zaal Scala de richting houtbewerking van het VTI ondergebracht. De school zelf was opgeëist door de Duitsers, die ze als werkplaats gebruikten. Later tijdens de oorlog bood de Scala in de wintermaanden onderkomen aan een kermisattractie: de botsauto’s. Na de Tweede Wereldoorlog kwam er aan de straatzijde een fietswinkel en de achterliggende zaal werd ingericht als garage. Met steeds meer auto’s in het straatbeeld bleek een overdekte parking lucratiever dan een feestzaal. De parketvloer van feestzaal Scala maakte plaats voor straattegels.

Intussen veranderde het aanschijn van de Pluimstraat en de buurt drastisch.

Vele winkels sloten hun deuren, vaak doordat de kinderen de zaak van vader of moeder niet overnamen en andere oorden gingen opzoeken. De commercie verlegde zich naar andere stadsdelen.
Geleidelijk aan verdween het straatleven en werd de Pluimstraat een drukke doorgangsweg – twee fenomenen die elkaar hebben versterkt. Vandaag is er nog weinig handel en kennen de straat en de buurt een gemengde bewolking van anciens en nieuwkomers waarvan sommigen van ver zijn gekomen om in de Pluimstraat en omgeving te landen. Middenin de grote stadsvernieuwingsprojecten die sinds enige jaren de stad transformeren, zoekt deze nog steeds kwetsbare buurt haar plek en identiteit in de 21ste eeuw te veroveren. Met de realisatie van de Scala wil de Unie hiertoe haar bijdrage leveren.

 

3. GEEN SCALA VAN MILAAN MAAR EEN CULTUREEL VOLKS HUIS

De Unie wil de oorspronkelijke functie van de Scala als feestelijke ontmoetingsplaats en cultureel volkshuis heractiveren. De Unie wil er een huis bouwen waar mensen en makers elkaar kunnen ontmoeten, waar de straat als vanzelf binnen komt en de kunst even vlot buiten geraakt, waar gewerkt wordt aan een duurzame en creatieve samenleving. Een huis waar elke passant, deelnemer of toeschouwer zijn slimme, speelse of spitante stem gehoord wordt. Een huis dat kritiek, humor en actie als vanzelf in haar dagelijkse werking inbedt. Geen Scala van Milaan met grote balkons en veel goud, maar de Scala van Kortrijk met een lage en een brede drempel en een open deur. Waar je soep met een boek combineert, koffie drinkt bij een goed gesprek of een theatervoorstelling en een pintje logischerwijs verbindt.

Daartoe wordt de zaal volledig gerenoveerd zonder haar authentiek karakter te verliezen. Enkele aanpassingen in functie van modern comfort, normeringen en energiebeheersing zijn noodzakelijk en worden met eenvoudige ingrepen opgelost. De huizen aan de straatkant, die tijdens voorstellingsreeksen dienst doen als foyer, worden afgebroken. In de plaats komt een nieuwbouw die dezelfde warme sfeer zal uitstralen als het café nu. Soberheid is ook hier het sleutelwoord. In het ontwerp zijn duurzaamheid en ecologie, net zoals in de visie en de dagelijkse werking van de Unie, logische uitgangspunten. Zowel van binnen als van buiten wordt het gebruik van warme materialen en groen belangrijk. De plannen, gemaakt door architectenburo Buro II, liggen klaar. In het voorjaar van 2014 moeten de verbouwingswerken kunnen beginnen, om in de winter 2015-2016 de Scala feestelijk te kunnen heropenen.

Maar…

 

4. MAAK VAN UW HART EEN STEEN EN WORD LID VAN DE SPIONKOP VAN DE SCALA


Koken kost geld
. Dus zijn we sinds de aankoop van de zaal en de twee voorliggende huizen in de herfst 2009 bezig met het opstellen van een degelijk, haalbaar en gediversifieerd financieel plan. De diversiteit aan ondersteuners en in grootte van bijdragen was daarin een essentieel aandachtspunt. Het stabiel fundament werd gelegd met een subsidie van de Vlaamse Gemeenschap uit het Fonds voor Culturele Infrastructuur (FoCI). Zowel vorig minister Bert Anciaux als huidig minister Joke Schauvliege hebben ons elk een bedrag toegewezen vanuit hun geloof in de Unie en de realisatie van haar droom in de Pluimstraat. Deze Vlaamse ondersteuning heeft als voorwaarden dat ook de andere overheden hun verantwoordelijkheid opnemen. De Stad Kortrijk en het OCMW Kortrijk waren alvast snel overtuigd van de waarde van dit project en investeren er fors in. Ook de Provincie West-Vlaanderen en de Nationale Loterij deden hun duit in de Scalazak en de Koning Boudewijnstichting ondersteunt het project met een projectrekening.

De voorbije jaren is dus al heel veel werk verzet. De plannen liggen klaar om uitgevoerd te worden en het financiële plaatje is bijna rond. Maar om het laatste gaatje dicht te rijden en de Scala ook een beetje van jou te maken, willen we heel graag ook joù aanspreken.

WORD LID VAN DE SPIONKOP VAN DE SCALA
EN REALISEER MEE DIT PROJECT!

Op 18 maart 2014 richtten Geert Six, artistiek leider van de Unie der Zorgelozen en zijn theatermakker Wim Opbrouck de Spionkop van de Scala op en zij roepen iedereen die het Scalaproject wil steunen op om lid te worden! Dit kan door een fiscaal aftrekbare gift te doen van 5 euro of meer via de online projectrekening van de Koning Boudewijnstichting die je hier vindt. Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar. Snel na je overschrijving ontvang je een officieel lidmaatschapsbewijs. Na de voltooiing van het Scalaproject zal u worden uitgenodigd om samen met Wim en de voltallige spionkop te worden vereeuwigd op de ultieme spionkopfoto die in de nieuwe Scala haar ereplaats zal krijgen.

Daarnaast krijgt in ‘corporate milieus’ – bedrijfskringen – het idee dat bedrijven ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben buiten de muren van hun gebouw, de laatste jaren meer en meer bijval. Bedrijven gaan actief op zoek naar te ondersteunen initiatieven en projecten met een sociaal en duurzaam karakter die een voelbaar en direct effect hebben op een lokale gemeenschap. Betrokkenheid bij de ontwikkeling van zo een project is dan een belangrijke meerwaarde voor een bedrijf. Die kenmerken zijn nu net inherent aan de visie en praktijk van de Unie en dus een belangrijke inhoudelijk tool voor samenwerking met bedrijven. We zijn dan ook bezig met een campagne richting regionale bedrijven die hen voorstelt om ‘socio’ te worden van de Unie. De term ‘socio’ is ontleend aan de voetbalwereld en stelt tegenover een lidmaatschapsbijdrage een speciaal aanbod waarin betrokkenheid en ownership centraal staan. De Unie kennende doen wij echter niet mee aan de in deze werelden gangbare praktijk van exclusiviteit, maar bieden we juist de kans om daadwerkelijk betrokken te geraken in een inclusieve praktijk die opnieuw mensen met mensen verbindt. Ownership wordt dan niet vertaald in centen, aandelen, titels of koperen plaatjes maar in inhoud, samenwerking, persoonlijke ontwikkeling en face tot face communicatie.

Maar elkeen kan evengoed met zijn of haar handen, expertise of netwerk van belang zijn voor de realisatie van de Scala. Wij zullen in de loop van de verbouwing ook zelf de handen uit de mouwen steken met zoveel mogelijk vrijwilligers. We zullen mensen nodig hebben die die selfmadeteams in goeie banen leiden op de werf, grove handen voor uitbreek- of timmerwerk, fijnen handen voor naai- of schilderskunsten, goeie koks en kokkinnen die de magen vullen. Doenders en denkers. Zeggers en zorgers. Maar vooral willen we met zijn allen samen bouwen aan één huis, een nieuw nest voor en in buurt en stad, een plek die ons en anderen kan inspireren en uitdagen.
Als alles vlot verloopt wil de Unie graag in 2014 de werken starten om in de winter 2015-2016 te openen.