De Scala

Na een verbouwingsproject dat ruim acht jaar in beslag heeft genomen, trokken we in het voorjaar 2017 definitief in de Scala in de Pluimstraat in Kortrijk. Samen met vele partners willen we de oorspronkelijke functie van deze oude danszaal  als feestelijke ontmoetingsplaats en cultureel en artistiek volks huis weer activeren.

We openden de zaal op zaterdag 18 maart 2017. Naar aanleiding van de opening sprak Wim Opbrouck, als peter van de crowdfundingcampagne ‘Spionkop van de Scala’ onze Spionkop toe.


WORD OOK LID VAN DE SPIONKOP VAN DE SCALA EN STEUN DE VOLEINDIGING VAN HET SCALAPROJECT

Om het hele project te betalen brachten de diverse overheden (de Vlaamse Gemeenschap, de Provincie West-Vlaanderen, Stad en OCMW Kortrijk), de Nationale Loterij en de Unie zelf al negentig procent van de middelen bijeen. Om de Scala werkelijk van velen te maken, richtten we de Spionkop van de Scala op, met de bedoeling om de laatste nodige 200.000 euro samen te verzamelen via een crowdfunding campagne. Wim Opbrouck, Uniefan van het eerste uur en trotse voorzitter van onze Spionkop, trekt mee de campagne.

Aan iedereen die een gift doet vanaf 5 euro schenken we als symbolische return een gepersonaliseerde lidkaart van de Spionkop van de Scala.

Hoe kan je een gift overmaken?
– Analoog en eenvoudig, in een gesloten omslag met je naam en adres in onze brievenbus, Pluimstraat 7 in Kortrijk.
– Digitaal en ook eenvoudig, door een gift over te maken via de projectrekening die de Koning Boudewijnstichting voor dit project opende; giften vanaf 40 euro die op deze manier worden overgemaakt, zijn bovendien fiscaal aftrekbaar.

Bouw je mee met ons aan de toekomst? We danken u vanuit het diepst van ons hart.

Lees hier meer over de Scala:

1. EEN RIJKE GESCHIEDENIS IN EEN VERANDERENDE BUURT
2. GEEN SCALA VAN MILAAN MAAR EEN CULTUREEL VOLKS HUIS
3. MAAK VAN UW HART EEN STEEN EN WORD LID VAN DE SPIONKOP VAN DE SCALA


1. EEN RIJKE GESCHIEDENIS IN EEN VERANDERENDE BUURT

De Scala heeft een rijke geschiedenis. Deze dans- en feestzaal werd in 1907 gebouwd. Tijdens Wereldoorlog I fungeerde de Scala wellicht als veldhospitaal voor de Duitsers, misschien ook voor de Engelsen. Na de Grote Oorlog kon er opnieuw gefeest worden. De Scala werd een bekende dancing, met bovengalerij en orgel. Toen om elf uur ’s avonds de orgelmuziek op politiebevel moest stoppen, floten handige muzikanten enthousiast de walsen van Johann Strauss op hun vingers en de mensen dansten vrolijk voort. Er gingen ook Oberbayern-avonden door, met berglandschappen op de muren geschilderd, stenen potten bier en Tiroler outfits.

In het interbellum was de Pluimstraat een bloeiende handelsstraat. Buurtbewoners herinneren zich dat ze toen voor alles in de eigen straat terecht konden: er was een bakker, een slager, een brillenwinkel, een apotheker… In het zog van deze plaatselijke neringdoeners ontvouwde zich een levendige dagelijkse va-et-vient, de straat kende verschillende cafés en jaarlijks waren er braderieën en kermissen.

Tijdens Wereldoorlog II werd in zaal Scala de richting houtbewerking van het VTI ondergebracht. De school zelf was opgeëist door de Duitsers, die ze als werkplaats gebruikten. Later tijdens de oorlog bood de Scala in de wintermaanden onderkomen aan een kermisattractie: de botsauto’s. Na de Tweede Wereldoorlog kwam er aan de straatzijde een fietswinkel en de achterliggende zaal werd ingericht als garage. Met steeds meer auto’s in het straatbeeld bleek een overdekte parking lucratiever dan een feestzaal. De parketvloer van feestzaal Scala maakte plaats voor straattegels.

Intussen veranderde het aanschijn van de Pluimstraat en de buurt drastisch.

Vele winkels sloten hun deuren, vaak doordat de kinderen de zaak van vader of moeder niet overnamen en andere oorden gingen opzoeken. De commercie verlegde zich naar andere stadsdelen.
Geleidelijk aan verdween het straatleven en werd de Pluimstraat een drukke doorgangsweg – twee fenomenen die elkaar hebben versterkt. Vandaag is er nog weinig handel en kennen de straat en de buurt een gemengde bewolking van anciens en nieuwkomers waarvan sommigen van ver zijn gekomen om in de Pluimstraat en omgeving te landen. Middenin de grote stadsvernieuwingsprojecten die sinds enige jaren de stad transformeren, zoekt deze nog steeds kwetsbare buurt haar plek en identiteit in de 21ste eeuw te veroveren. Met de realisatie van de Scala wil de Unie hiertoe haar bijdrage leveren.

 

2. GEEN SCALA VAN MILAAN MAAR EEN CULTUREEL VOLKS HUIS

De Unie wil de oorspronkelijke functie van de Scala als feestelijke ontmoetingsplaats en cultureel volkshuis heractiveren. De Unie wil er een huis bouwen waar mensen en makers elkaar kunnen ontmoeten, waar de straat als vanzelf binnen komt en de kunst even vlot buiten geraakt, waar gewerkt wordt aan een duurzame en creatieve samenleving. Een huis waar elke passant, deelnemer of toeschouwer zijn slimme, speelse of spitante stem gehoord wordt. Een huis dat kritiek, humor en actie als vanzelf in haar dagelijkse werking inbedt. Geen Scala van Milaan met grote balkons en veel goud, maar de Scala van Kortrijk met een lage en een brede drempel en een open deur. Waar je soep met een boek combineert, koffie drinkt bij een goed gesprek of een theatervoorstelling en een pintje logischerwijs verbindt.

Daartoe werd de zaal volledig gerenoveerd zonder haar authentiek karakter te verliezen. Enkele aanpassingen in functie van modern comfort, normeringen en energiebeheersing waren noodzakelijk en werden met eenvoudige ingrepen opgelost. De huizen aan de straatkant, die tijdens voorstellingsreeksen dienst doen als foyer, werden afgebroken. In de plaats kwam een nieuwbouw die dezelfde warme sfeer uitstraalt als het café nu. Soberheid is ook hier het sleutelwoord. In het ontwerp zijn duurzaamheid en ecologie, net zoals in de visie en de dagelijkse werking van de Unie, logische uitgangspunten. Zowel van binnen als van buiten was het gebruik van warme materialen en groen belangrijk. De plannen werden getekend door architectenburo Buro II klaar. In het voorjaar van 2014 begonnen de verbouwingswerken, drie jaar later konden we de zaal openen.

Maar…

 

3. MAAK VAN UW HART EEN STEEN EN WORD LID VAN DE SPIONKOP VAN DE SCALA


Koken kost geld
. Dus zijn we sinds de aankoop van de zaal en de twee voorliggende huizen in de herfst 2009 bezig met het opstellen van een degelijk, haalbaar en gediversifieerd financieel plan. De diversiteit aan ondersteuners en in grootte van bijdragen was daarin een essentieel aandachtspunt. Het stabiel fundament werd gelegd met een subsidie van de Vlaamse Gemeenschap uit het Fonds voor Culturele Infrastructuur (FoCI). Zowel vorig minister Bert Anciaux als huidig minister Joke Schauvliege hebben ons elk een bedrag toegewezen vanuit hun geloof in de Unie en de realisatie van haar droom in de Pluimstraat. Deze Vlaamse ondersteuning heeft als voorwaarden dat ook de andere overheden hun verantwoordelijkheid opnemen. De Stad Kortrijk en het OCMW Kortrijk waren alvast snel overtuigd van de waarde van dit project en investeren er fors in. Ook de Provincie West-Vlaanderen en de Nationale Loterij deden hun duit in de Scalazak en de Koning Boudewijnstichting ondersteunt het project met een projectrekening.

De voorbije jaren is dus al heel veel werk verzet. Het financiële plaatje is bijna rond. Maar om het laatste gaatje dicht te rijden en de Scala ook een beetje van jou te maken, willen we heel graag ook joù aanspreken.

WORD LID VAN DE SPIONKOP VAN DE SCALA
EN REALISEER MEE DIT PROJECT!

Op 18 maart 2014 richtten Geert Six, artistiek leider van de Unie der Zorgelozen en zijn theatermakker Wim Opbrouck de Spionkop van de Scala op en zij roepen iedereen die het Scalaproject wil steunen op om lid te worden! Dit kan door een fiscaal aftrekbare gift te doen van 5 euro of meer via de online projectrekening van de Koning Boudewijnstichting die je hier vindt. Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar. Snel na je overschrijving ontvang je een officieel lidmaatschapsbewijs.

Daarnaast krijgt in ‘corporate milieus’ – bedrijfskringen – het idee dat bedrijven ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben buiten de muren van hun gebouw, de laatste jaren meer en meer bijval. Bedrijven gaan actief op zoek naar te ondersteunen initiatieven en projecten met een sociaal en duurzaam karakter die een voelbaar en direct effect hebben op een lokale gemeenschap. Betrokkenheid bij de ontwikkeling van zo een project is dan een belangrijke meerwaarde voor een bedrijf. Die kenmerken zijn nu net inherent aan de visie en praktijk van de Unie en dus een belangrijke inhoudelijk tool voor samenwerking met bedrijven. We voerden dan ook een campagne richting regionale bedrijven om ‘socio’ te worden van de Unie. De term ‘socio’ is ontleend aan de voetbalwereld en stelt tegenover een lidmaatschapsbijdrage een speciaal aanbod waarin betrokkenheid en ownership centraal staan. De Unie kennende doen wij echter niet mee aan de in deze werelden gangbare praktijk van exclusiviteit, maar bieden we juist de kans om daadwerkelijk betrokken te geraken in een inclusieve praktijk die opnieuw mensen met mensen verbindt. Ownership wordt dan niet vertaald in centen, aandelen, titels of koperen plaatjes maar in inhoud, samenwerking, persoonlijke ontwikkeling en face tot face communicatie.