HET DNA VAN PARTICIPATIE

spannende gesprekken rond participatie in de kunsten
woensdag 7 oktober om 19u bij de Unie – i.s.m. Demos

VOLZET

Ter gelegenheid van het verschijnen van Hors d’Oeuvre organiseren we samen met Demos drie gesprekken over evenveel spanningsvelden die (nog steeds) rond participatieve kunstpraktijken hangen.

Herbekijk hier de gesprekken

Herbeluister hier de gesprekken

Omwille van de coronamaatregelen gaat deze avond door voor een beperkt publiek. Wel worden de drie gesprekken op video opgenomen en vanaf de week erop ter beschikking gesteld via de digitale kanalen van de Unie en Demos.

In hoeverre hebben participatieve kunstpraktijken door de jaren heen via kruisbestuiving hun DNA kunnen doorgeven aan het brede kunstenveld? Dat willen we graag te weten komen. Daarom organiseren we samen met Demos, kenniscentrum rond al wat met participatie te maken heeft, enkele spannende gesprekken tussen praktijkwerkers die elkaar open en eerlijk bevragen over participatie in de kunsten vandaag.

PROGRAMMA

We organiseren drie spannende dubbelgesprekken, gemodereerd door An De bisschop (School of Arts KASK-Koninklijk Conservatorium). Het publiek kan de gesprekken coronaproof volgen vanuit een informele salonopstelling. De gesprekken worden opgenomen door Chemisch Circus en zijn nadien ook digitaal beschikbaar.

19u – Verwelkoming

19u10 – Seppe Baeyens (choreograaf) en Barbara Van Lindt (Kaaitheater)
Onder de vleugels van Ultima Vez in Molenbeek bouwde choreograaf Seppe Baeyens de afgelopen jaren een inclusief dansatelier en straffe participatieve producties uit, dankzij een sterk netwerk van sociale partners. Het duo Barbara Van Lindt en Agnes Quakels wil een nieuwe koers varen met het Kaaitheater onder de noemer ‘How to Be Many’ en inhoudelijk en zakelijk sterk gaan inzetten op participatie. Vanuit welke visie doen zij dit en hoe willen ze dit concreet maken de komende jaren? Het lijkt de ideale win-winsituatie, maar blijkt geen evidentie: een (kleine) participatieve speler of individuele kunstenaar wordt productioneel en zakelijk versterkt door een groot kunstenhuis of gezelschap dat op die manier werkt aan toegankelijkheid en inclusie. Wat is de drive van beide partijen voor dergelijke samenwerking en welke randvoorwaarden zijn nodig om de samenwerking oprecht en succesvol te maken?

20u – An Vandermeulen (Globe Aroma), Samira Saleh (spoken word/performance kunstenaar) en Aziz Boukhzar (acteur)
Vanuit een streven naar meer diversiteit in het kunstenveld bieden kunstenorganisaties ruimte aan nieuwe stemmen en makers. Dit kan met ondersteuning binnen het Kunstendecreet vanuit de functie ontwikkeling door het voorzien van ruimte en coaching, maar even goed vanuit participatie wanneer meer proceswerk aan de orde is. Een aantal participatieve werkingen zoals Platform-K, Wit.h, kunstZ of Globe Aroma zetten hier al lang op in maar zagen het veld doorheen de jaren ook ontwikkelen. Wat hebben zij te bieden voor het individuele groeipad van kunstenaars die ondervertegenwoordigd en ondergewaardeerd zijn? Hoe positioneren deze praktijken zich op de breuklijn tussen de functies participatie en ontwikkeling en tussen een inclusieve of doelgroepspecifieke benadering? Wat motiveert of weerhoudt hen om voor de ene of andere benadering te kiezen? En hoe verhouden zij zich tot de rest van het kunstenveld en tot andere broedplaatsen die ontstaan, vaak los van het gesubsidieerde circuit?

20u50 – Katrin Lohman (theatermaker) en Bart De Vos (raadgever kunsten kabinet Cultuur Jambon)
In hoeverre hebben individuele kunstenaars en beginnende of kleinschalige collectieven vandaag nog kans om hun participatieve kunstpraktijk autonoom te ontwikkelen, zoals dit vijftien jaar geleden kon? Hoe moeten participatieve kunstpraktijken zich verhouden tot het huidige kunstenbeleid? Wat zijn hun overlevingsstrategieën in een beleidscontext die internationale uitstraling, ondernemerschap en opschaling voorop stelt? Bart De Vos, raadgever kunsten van het kabinet Cultuur Jambon, gaat in gesprek met theatermaker Katrin Lohmann, die tien jaar ervaring heeft met het zoeken naar ondersteuning voor haar praktijk van radio maken met geïnterneerden in de gevangenis van Antwerpen.

21u30 – Einde


CONTEXT

Met onze publicatie Hors d’Oeuvre maken we de staat op van 25 jaar Unie der Zorgelozen en reflecteren we ook over de ontwikkeling en het wezen van de sociaal-artistieke praktijk. Eerder al lanceerde Demos in 2018-2019 de artikelenreeks DNA van participatie om een beter zicht te krijgen op hoe het inzetten op participatie de structuur en cultuur van een kunstenorganisatie beïnvloedt. In lijn met ons boek en de artikelenreeks van Demos maken we nu samen een stand van zaken op van de verhouding tussen sociaal-artistieke en participatieve kunstprakijken en het brede kunstenveld. Sinds 2016 is participatie immers één van de vijf functies waarop kunstenorganisaties kunnen inzetten en voor gesubsidieerd kunnen worden vanuit het Kunstendecreet. Maar zowel beleid als praktijk zijn het niet altijd eens over wat precies bedoeld wordt met deze participatieve kunstpraktijken. Het Grote Participatiedebat op het Theaterfestival in 2016 bracht verschillende meningen en perspectieven samen. Wel was duidelijk dat het thema veel mensen in het kunstenveld bezighield en dat veel organisaties er in hun beleidsnota op inzetten, daar waar sociaal-artistieke en cultuureducatieve praktijken in de jaren negentig vooral buiten de reguliere kunstenorganisaties werden ontwikkeld. Aan de vooravond van een nieuwe structurele subsidieronde mag dit debat weer op scherp gesteld worden.


PRAKTISCH

Voor wie: voor iedereen die actief is of geïnteresseerd in de participatieve kunstpraktijk
Wanneer: woensdag 7 oktober 2020
Start-stop: 19.00 uur – 21.30 uur (deuren open vanaf 18u30)
Waar: unie der Zorgelozen, Pluimstraat 7, Kortrijk (op 10’ wandelafstand van station Kortrijk)
Kostprijs: gratis, maar vooraf inschrijven is noodzakelijk en de plaatsen zijn beperkt
Inschrijven: reservatie@uniederzorgelozen.be

Voor bescherming van alle aanwezigen: We houden rekening met de richtlijnen zoals beschreven in de ‘Coronagids voor sociaal-cultureel volwassenenwerk en amateurkunsten’ om de verspreiding van Covid-19 tegen te gaan. Daarom bewaren wij naam, voornaam, e-mailadres en telefoonnummer van de deelnemers minstens 30 dagen om contact tracing mogelijk te maken. We vragen ook aan de deelnemers om ons op de hoogte brengen als ze binnen 14 dagen na onze activiteit ziek zouden worden.

Organisatie: Demos en Unie der Zorgelozen, meer info via An Van den Bergh of 0474 64 98 03