herbekijk HET DNA VAN PARTICIPATIE

spannende gesprekken rond participatie in de kunsten

Op woensdag 7 oktober organiseerden we bij de Unie samen met Demos drie gesprekken over evenveel spanningsvelden die (nog steeds) rond participatieve kunstpraktijken hangen. Je kan deze gesprekken hier nu integraal (her)bekijken.

Meer over het waarom en het programma van deze avond lees je hier.

Deze drie gesprekken kan je ook hier als podcast herbeluisteren.

VIDEO #1 DNA van participatie: “Het werk is niet af als participatie in een hokje blijft zitten.”

Hoe en met wie werken grote kunstenhuizen samen rond participatieve kunstpraktijken? En kan deze samenwerking leiden tot een deling en verbinding die systemen bevraagt en verandert? Een gesprek tussen Seppe Baeyens (choreograaf) en Barbara Van Lindt (Kaaitheater) met moderator An De bisschop (School of Arts KASK-Koninklijk Conservatorium).


VIDEO #2 DNA van participatie: “”De periferie is op dit moment het meest innovatief en oprecht divers.”

Wat hebben participatieve kunstpraktijken te bieden voor het individuele groeipad van hun deelnemers? Kunnen ze de belofte van artistieke emancipatie van hun kunstenaars ook waarmaken voor een nieuwe lichting cultureel diverse makers? En hoe verhouden zij zich tot andere broedplaatsen die ontstaan, vaak in de periferie van het gesubsidieerde circuit? Een gesprek tussen An Vandermeulen (Globe Aroma), Samira Saleh (spoken word/performance kunstenaar) en Aziz Boukhzar (acteur) met moderator An De bisschop (School of Arts KASK-Koninklijk Conservatorium).


VIDEO #3 DNA van participatie: “Het is onduidelijk hoeveel middelen er naar participatie gaan.”

Hoe moeten participatieve kunstpraktijken zich verhouden tot het huidige kunstenbeleid? Een gesprek tussen Katrin Lohmann (theatermaker) en Bart De Vos (raadgever kunsten kabinet Cultuur Jambon) met moderator An De bisschop (School of Arts KASK-Koninklijk Conservatorium).Deze video’s zijn de neerslag van drie live gesprekken die plaatsvonden op woensdag 7 oktober 2020 bij Unie der Zorgelozen in Kortrijk in het kader van ‘DNA van participatie – Spannende gesprekken rond participatie in de kunsten’. Demos en Unie der Zorgelozen organiseerden deze gesprekken naar aanleiding van de artikelenreeks DNA van participatie en de publicatie Hors d’Oeuvre over 25 jaar Unie der Zorgelozen.