De Unie ondersteunt HART BOVEN HARD

HART BOVEN HARD is een burgerinitiatief van mensen en verenigingen die van de komende Vlaamse én federale legislatuur meer verhopen dan vijf jaar besparingspolitiek, die geloven in de kracht van een solidaire samenleving en die zich verzetten tegen onevenredige besparingen en tegen elke politiek die alles van waarde wil afbouwen.

 

Nu al hebben tientallen spelers uit onder andere cultuur, welzijnszorg, onderwijs, minderheden, vakbonden, socioculturele verenigingen, jeugdwerk en de milieu- en vredesbeweging zich met HART BOVEN HARD geëngageerd om samen met één solidaire stem te spreken.

Op maandag 22 september, de dag dat onze minister-president in het Vlaams parlement zijn Septemberverklaring uitsprak, publiceerde HART BOVEN HARD haar eigen alternatieve septemberverklaring. Die kan je hier lezen en indien je je er in kan vinden, kan je ze hier mee ondertekenen. Deze alternatieve septemberverklaring werd overhandigd aan minister-president Geert Bourgeois. ’s Avonds werd erover gedebatteerd in Gent, Antwerpen en Brussel.

Na deze start zal HART BOVEN HARD verder de druk op de ketel houden. Je kan de activiteiten van het platform volgen op www.hartbovenhard.be.

lees meer:
Hart boven Hard debatavond Kortrijk
Pont du Coeur
De Langste Dialoogtafel
De Unie steunt Hartslag Kortrijk
De Unie steunt De Grote Parade