HART BOVEN HARD AVOND Kortrijk

herbeluister hier het debat

 

Op maandagavond 20 oktober vond in een goed gevulde Schouwburg de Kortrijkse HART BOVEN HARD avond plaats. Radio Quindo maakte een uitgebreid verslag van de avond.

PROGRAMMA


HART BOVEN HARD – de alternatieve Septemberverklaring door Julie Delrue

 

een student, een jonge kunstenaar, een bejaardenverzorgster en een ‘oudere’ werkloze getuigen en spreken hun bezorgdheid uit over de op stapel staande maatregelen van onze verschillende regeringen voor hun dagelijks leven en werk

oefening in het schrijven van geschiedenis – Alain Delmotte

beschouwingen en debat met het publiek door:

Tom Rummens (medewerker van HetPaleis, theaterhuis voor kinderen en jongeren in Antwerpen, voordien programmator in De Brakke Grond in Amsterdam)
Ann Demeulemeester (voormalig algemeen secretaris van het ACW, mede-initiatiefnemer en voorzitter van de Verenigde Verenigingen en gewezen voorzitter van de Vlaamse Onderwijsraad)
Thomas Decreus (politiek filosoof, auteur van Een paradijs waait uit de storm en in 2011 mede-organisator van de SHAME betoging, uit ongenoegen met de aanslepende regeringsvorming)
Wim Van Lancker (onderzoeker aan het Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck van de Antwerpse universiteit waar hij zich o.m. focust op hoe sociaal beleid moet worden vormgegeven om het meest effectief te zijn in de strijd tegen armoede)

ter afsluiting: een vertezicht – Geert Six

moderator: Christophe Callewaert (DeWereldMorgen)


Over HART BOVEN HARD

 

HART BOVEN HARD is een burgerinitiatief dat individuen en organisaties verenigt die geloven in solidariteit, die zich verzetten tegen een al te economische kijk op onze samenleving, tegen onevenredige besparingen en tegen elke politiek die alles van waarde wil afbouwen. Van studenten en gepensioneerden tot sociale en culturele organisaties, allen willen ze gaan voor een samenleving die hart boven hard verkiest.

Op maandag 22 september gaf HART BOVEN HARD haar alternatieve septemberverklaring af aan Geert Bourgeois die dezelfde dag in het Vlaams parlement zijn eigen Septemberverklaring voorlas. ’s Avonds werden in Gent, Brussel en Antwerpen drie debatten tegelijk georganiseerd over de inhoud ervan. Intussen ondertekenden al honderden organisaties, waaronder veel kleine maar ook een aantal hele grote (zoals OKRA of de CM), samen met intussen meer dan tienduizend individuele, bezorgde burgers de Septemberverklaring van HART BOVEN HARD. Die kan je hier lezen en desgewenst mee ondertekenen op www.hartbovenhard.be.

Op maandag 20 oktober volgt een tweede golf van HART BOVEN HARD-avonden, deze keer in acht steden tegelijk. In Kortrijk, Brugge, Leuven, Mechelen, Hasselt, Turnhout, Sint-Niklaas en Oostende worden dan de plannen van de nieuwe regering(en) onder de loep genomen, voor diverse domeinen. Wat staat er op het spel? Hoe werkt dit beleid door in de praktijk? We trekken het ons aan. Omdat er iets op til is. Voor meer mensen dan ooit!