DE LANGSTE DIALOOGTAFEL

maandag 15 december om 12u30 op het Sint-Maartenskerkhof
ism Vormingplus en Buda

Op de nationale stakingsdag nodigen we je uit om samen met politici uit de diverse partijen, beleidsvoerders en opposanten, werkgevers en werknemers plaats te nemen aan tafel. Geen podia, micro’s en slogans dit keer, maar gesprekken van mens tot mens. Wij zorgen voor de soep!

15 december wordt een warme winterdag. De vakbonden beloven het land plat te leggen, tegen de plannen van de regering. Mensen zitten met vragen, discussie laait op. Waarheen moet het met ons sociaal model? Met onze arbeidsmarkt, gezondheidszorg, onderwijs, cultuur,…? En hoe moet de politiek hier op ingrijpen? Waarom nemen de huidige regeringen maatregelen? Zijn er alternatieven voor de vooropgestelde maatregelen?

Met deze Langste Dialoogtafel voeren we het debat voorbij de slogans. Geen getoeter langs elkaar heen, geen klassiek debat, maar échte dialoog. Op het plein, in het centrum.

7 minuten heeft u telkens. U heeft vragen, voorstellen of verzuchtingen mee. Wij prikkelen daarnaast het debat met stellingen. Luisteren en praten. Sociale dialoog naast het podium, buiten de vergaderzaal. Maar even interessant.

Ga op 15 december in dialoog met andere burgers, beleidsvoerders en opposanten, met werkgevers en werknemers. Help zoeken naar nuance én helderheid. Omdat wat momenteel gebeurt te belangrijk is om enkel in slogans te vertalen.

Wij zorgen voor de soep, u voor de vragen en de dialoog.

Een organisatie van Vormingplus in samenwerking met Kunstencentrum Buda en de Unie der Zorgelozen.

lees meer: WAAROM WE DIT DOEN