DE GAZET – EDITIE WINTER 2013

De voorbije maanden werkte een groep Zorgelozen aan de nieuwe editie van De Gazet. Ze lieten zich hiervoor inspireren door het thema van ons project Macadam, dat we in december 2012 in de Scala presenteerden.

Uit de kokers kwam een rits artikels, verhalen en interviews over de toenemende nood aan menselijke dialoog, over ambitie, snelheid, hoogmoed, de val en de liefde, het verlangen én de moeilijkheid om te ontsnappen aan de dagelijkse druk om den eersten, den besten te zijn.

De verhalen LAP! van Dominique Vergote, Rosa van Ivan Basyn, Macadam van Danny Depypere, De gang van Deborah Steelandt en den uitsmijter Hierheen en dan naar daar, maar ook omhoog en soms naar waar van Johan Walgraeve verkennen elk op hun manier deze thema’s.

In ‘Kleine tafel, rijke wereld’ schetst Matthias Depypere hoe mensen en leefwerelden samenkomen rond de tafel van Koffiedam. Ook cultureel antropoloog Rik Pinxten en Luc Couvreur en Celine Luyten van vzw De Link hameren op het belang van dialoog om een samenleven in diversiteit vorm te geven, van het zeer kleine tot het heel globale niveau.

Ook in deze Gazet een gesprek met Geert Six en Piet Arfeuille over de op stapel staande samenwerking voor de voorstelling Kasimir en Karolien, een appèl van Geert Six aan de aandachtige lezer, Macadam door de ogen van onze fotografen Jan D’Hondt, Gino Cocquyt en Stefanie Tanghe, beeldend werk van Lander Depypere, Stefanie Tanghe en Victor Simek, een stand van zaken van het bougement in en rond de Scala en om de cirkel rond te maken, een Werk in de Wijk verhaal, de vergeten histoire van wielrenner Pol Gravelinck.

2013 is begonnen waar 2012 is geëindigd, onder zwaar weer. Maar het is ook het eerste van de jaren die komen. Daarin zal het allemaal wat trager, aandachtiger, bewuster, schoner en meer ‘tegare’ mogen. Enige jaren geleden stond dìt zeggen gelijk aan vloeken in de kerk. Gelukkig tekenen zich intussen heel andere patronen af. Bij het begin van het nieuwe jaar wil De Gazet daar alvast over vertellen én inspireren om de koe bij de horens te vatten. Allez hup. A la bonheur, santé!

Veel leesplezier.

 

Bekijk hier deze Gazet:

 

 

Download hier De Gazet editie winter 2013.

 

In ons halfjaarlijks magazine De Gazet schrijven we verder aan ons verhaal. Niet alles raakt immers op de scène verteld. De Gazet is dan ook een belangrijk platform voor het schrijvende en beeldende zorgeloze werk, dat erin wordt verbonden met verwante stemmen uit het artistieke en maatschappelijke veld. Zo geeft deze geheel eigen mix van mensen en materialen een ruime inkijk in het wezen en de werking van de Unie.

De Gazet verschijnt in januari en in juli. Ze is gratis mee te nemen op heel wat plekken in Kortrijk en omgeving en vliegt ook in de bus van wie in ons bestand zit. Mocht u ze thuis nog niet ontvangen en mocht u dit wensen, geef ons dan een seintje, dan sturen we er u graag  een op.