Schrijfactie Amnesty International

donderdag 7 december van 14u tot 18u bij de Unie

Elk jaar in december organiseert Amnesty International haar briefschrijfactie waarmee ze wereldwijd onrecht wil aanklagen. Ook de Unie wil haar duit in deze broodnodige zak doen en iedereen de kans geven zijn of haar brief op te stellen.

In onze overgemediatiseerde wereld hoor je wel eens verzuchtingen alsof wij in een “apenland” zouden wonen. Al loopt hier ook wel een en ander verkeerd, de leefsituatie iets verder van ons bed is vaak ronduit schrijnend te noemen.

Wereldwijd worden mensen onterecht vervolgd, geïntimideerd of gevangengezet en gemarteld. Vaak gebeurt dat omdat ze opkwamen voor hun rechten of voor die van iemand anders. Amnesty International maakt sinds jaar en dag van het bestrijden van dit onrecht haar hoofdbezigheid. Naast de (vaak digitale) acties die continu worden gevoerd, wordt december elk jaar uitgeroepen tot actiemaand. Wat dat betekent?

Wereldwijd worden elk jaar in december miljoenen brieven geschreven voor 10 personen of groepen uit 10 verschillende landen. Postzakken vol protestbrieven uit alle hoeken van de wereld komen op die manier bij hun autoriteiten terecht. Machthebbers kunnen miljoenen doelgerichte schrijfacties niet zomaar naast zich neerleggen. Ze doen dat ook vaak niet, bijgevolg komen er regelmatig berichten van onschuldige gevangenen met een warme bedanking voor het helpen aan hun vrijlating.

Op donderdag 7 december van 14u tot 18u gaat in de Unie der Zorgelozen een dergelijke Schrijfactie door. We voorzien daar naast al het nodige materiaal een warme drank en een zoete hap.

Het recept van de Schrijfactie is simpel: je schrijft modelbrieven over in de taal van het betreffende land – de vertaling kan je lezen ter verduidelijking. Er zijn ook postkaarten die je naar de gevangenen zelf (of hun familie) kan sturen ter morele ondersteuning. Blanco postkaarten kan je zelf van een afbeelding, tekening,… voorzien. Alles wordt door Amnesty International gebundeld en verstuurd. Al wat je dus nodig hebt is een schrijfwillige hand, empathische goesting om internationaal onrecht te bestrijden èn het lef om dat met je eigen naam te ondertekenen.

Tot dan!