Dak- en thuisloosheid anders bekeken

donderdag 23 oktober 2024 om 19u30 in de Unie
ism met Avansa, W13 en DURF2030

In de regio Zuid-West-Vlaanderen hebben 1.313 inwoners geen stabiele en veilige thuis. Om het concreter te maken: 4 op de 1.000 Zuid-West-Vlamingen zijn dakloos of thuisloos. Een derde van hen is jonger dan 18 jaar. Dit zijn niet alleen pijnlijke cijfers, dit grote maatschappelijke probleem blijft ook onder de radar. 

Tijd om daar iets te doen! Met Avansa Mid- en Zuidwest, DURF2030 en W13 slaat de Unie de handen in elkaar om daken thuisloosheid bespreekbaar en meer zichtbaar te maken. Om de mensen achter de cijfers te tonen. Om hun verhalen te vertellen.

Naast de expo is er ook een verdiepende avond over de thematiek bij de Unie. We buigen ons over het grotere plaatje met Koen Hermans, coördinator van de dak- en thuislozentellingen en Freek Spinnewijn, directeur van FEANTSA, een Europese NGO die zich engageert tegen sociale uitsluiting op het vlak van wonen. Met Mauranne Debosschere, expert Wonen bij de W13 en Wouter Vanclooster, coördinator van Back On Track, een project waarbij intensief aan de slag wordt gegaan met jongeren die thuisloos (dreigen te) zijn, focussen we op de regionale situatie. Ook Jonas Vansteenkiste schuift mee aan, net als ervaringsdeskundige Didier. Sandy Snoeck modereert.

 praktisch

wo 23 oktober 2024 om 19u30 bij de Unie 
info en tickets 5 euro / UiTPAS via reservatie@uniederzorgelozen.be / 056/22 04 00