IN KOOR VOOR WONEN

Branko Vandenberghe over zijn werk voor de Wereldverzetdag tegen armoede.

+++

Tijdens de voorbije ‘Wereldverzetdag tegen armoede’ voerde ‘de Kortrijkse Woonzaak’ andermaal actie voor een rechtvaardig woonbeleid. Onder de titel ‘In koor voor wonen’ zetten we onze kelen open met een lied dat speciaal voor deze gelegenheid werd geschreven door Linda Dedeurwaerder en Steef Coorevits. Om de actie in de kijker te zetten, maakte Branko Vandenberghe een twee meter hoog miniatuurhuis dat in stoet door de stad werd gedragen. En zelf weet hij heel goed waarom. 

Branko was niet aan zijn proefstuk toe. Al vele jaren sieren zijn fantasierijke creaties deze Gazet maar ook het Uniecafé in de Pluimstraat. Hij maakte ook de maquette van de villa die werd verwerkt op de affiche van onze laatste voorstelling Ne Kersentuin.

“Misschien had dat er wel iets mee te maken dat Justine me vroeg of ik iets wou creëren ter ondersteuning van de Verzetdag”, vertelt hij. “Er was sowieso al een vaag plan om iets met een huis te doen. Ik maak graag dingen en boven­dien was ik zelf super gemotiveerd omdat ook ik al meer dan zes jaar op de wachtlijst sta voor een sociale woning. Maar het huis dat ik maakte voor Ne Kersentuin was een mooie villa. Op de Verzetdag wilden we onder andere aanklagen dat veel huurhuizen in slechte staat zijn. Dus moest ik een huis maken met schimmel op de muren, waar alles kapot en schots en scheef aan was. Dat was wel even nadenken.”

Om zijn werk zo realistisch mogelijk te maken begon Branko, terwijl hij door de straten van de stad liep, speciaal op de huizen te letten. Hij zag al snel overal veel mankementen die hij kon gebruiken.

“Ook spraken we tijdens de voorbereiding van de Verzetdag, als inspiratie voor het lied van Linda en Steef, met ver­schillende mensen over hun woonproblemen. Al die ideeën verwerkte ik in een eerste kleine maquette. Nadat ik die had voorgesteld ben ik begonnen aan het definitieve huis. Ik ver­zamelde recyclagemateriaal, de oude kartons uit de kelder van de Unie, resten verf en behanglijm die ik zelf nog had staan, en ik vond nog een stuk pvc voor de dakgoot en een stuk stof voor de gordijnen. De verschillende onderdelen van het huis heb ik dan in elkaar geknutseld in mijn kamer. Die stond helemaal vol, er was enkel nog een klein gangetje waar ik door kon. (lacht) Eens alle onderdelen klaar waren hebben we die dan naar de Unie verhuisd om ze daar in elkaar te steken. Uiteindelijk hebben we de dag zelf het huis meegedragen in een stoet richting de Grote Markt waar we hebben gezongen voor een rechtvaardig woonbeleid.”

(c) Willy Houthoofd

Vrees je niet dat zo een eenmalige actie waar zo veel werk wordt in gestoken een druppel is op een hete plaat?

“Misschien, maar het blijft nodig om onze stem te laten horen. Want een goede woning vinden is voor veel mensen echt wel een groot probleem. Ook voor mij. In de zes jaar dat ik op een sociale woning wacht, ben ik twee keer naar iets mogen gaan kijken. Je stelt dan al je hoop daarop natuurlijk, je begint al te dromen over hoe je er je eigen nest zou maken. Maar dan, twee weken later, krijg je een brief dat het toch niet voor jou is. Zo teleurstellend. Hoe langer het duurt, hoe meer je je een nummer voelt. Intussen zie je mensen die na drie jaar al een plek vinden, en vraag je je af hoe dat systeem eigenlijk marcheert. Of je ziet dat sociale wonin­gen ik-weet-niet-hoe-lang leeg staan, terwijl er voor jou nergens plaats is. Ik ben een positief ingestelde mens, maar dat is heel frustrerend. Actie is dus zeker nodig. Als het van mij afhangt mag de actie volgend jaar nog een stuk opvallender en een beetje stouter!”

interview Joon Bilcke

 

OVER DE KORTRIJKSE WOONZAAK

Ook in Kortrijk ondervinden veel mensen problemen om een betaalbare en kwaliteitsvolle woning te vinden. Onaanvaardbaar! Om deze woonproblematiek blijvend aan te kaarten werd in Kortrijk ‘de Kortrijkse Woonzaak’ opgericht. Deze coalitie bestaat uit verschillende sociale en culturele organisaties zoals A’kzie vzw, Unie der Zorgelozen, Avansa MZW, ABVV West- Vlaanderen, De Kier, …

www.kortrijksewoonzaak.be