GREEN TRACK

In Kortrijk is de Unie der Zorgelozen mee initiatiefnemer van GreenTrack. Dat is een project dat de kunstensector op een heel concrete manier duurzamer en meer ecologisch wil maken en dat ook al loopt in o.a. Gent, Leuven en Antwerpen. Idealiter ontstaan zo modellen voor duurzaamheid die ook in andere sectoren kunnen worden toegepast. www.greentrack.be