Filip De Rynck over de macht en onmacht van lokale politici

woe 12 sept om 19u – EXTRA bij Vijand van het Volk
beperkt aantal plaatsen – gratis mits reservatie

Straks kiezen we nieuwe lokale vertegenwoordigers. Maar de tijd dat alleen zij de touwtjes in handen hadden lijkt voorbij.

Meer en meer verlangen de inwoners van hun bestuur inspraak in het beleid en intussen worden belangrijke beslissingen meer en meer op ‘hogere’ niveaus genomen. Hierdoor kunnen lokaal verkozenen niet anders dan hun rol in het lokale democratische spel herdefiniëren.

Filip De Rynck is hoogleraar bestuurskunde aan UGent. Hij laat haarscherp zien dat gemeenteraadsverkiezingen en de verkozenen die ze opleveren nog maar een klein radertje zijn van de lokale democratie, die dus fundamenteel herdacht zal moeten worden. Een eye-opener!