VERBREEK VERZAMEL VERTEL

Linde Moreel stuurde haar kat en begon te luisteren.

+++

Midden november, redactievergadering.
Verworden thema: Niet alles maar veel begint bij luisteren.
Ik stuurde mijn kat.

Laat ik het zien, als geen toeval.
Net daar waar ik was,
en waar ik niet was,
begon bij luisteren.

Een vriend waaide net dan bij me binnen.
Als een stoomketel,
en niet het deksel wou ik eraf gezwierd zien.

Ooit verliet gloed hete soep de snelkookpan van mijn ouders
en kreeg hun keuken een onaangename spatbeurt.

Met die gedachte in het achterhoofd,
liet ik de man aan mijn keukentafel sudderen.
Zijn dekselse deksel stond onder druk; zijn tijd er stil.

Dus begon het bij luisteren.
Even duikelen in die andere pan; soep op overkoken, geurde.

Niet alles begint bij soep en een snelle pot; veel begint, bij luisteren.

De keuken zag er niet uit,
maar ook dan, stond de tijd stil
en ook dan, begon het bij luisteren.
Niet mijn vader luisterde naar waarop mijn moeder stellig drukte.
Hij wou per se het deksel eraf zwieren.
Ook dan, besliste de tijd.

Daarom.
Laat ik het zien, als geen toeval.

Als een vriend bij me aanklopt,
weet ik waarom ik verbreek,
weet ik waarom ik verzamel
en weet ik waarom ik vertel.
Ook dan, staat de tijd stil.

Ik weet waarom ik was waar ik was,
en niet waar ik niet was.
Iemand werd zorgelozer.

Linde Moreel

De Gazet