VEEL GEZICHTEN

Triene Nottebaere merkt op wat niet allemaal begint met luisteren!

+++

* Luister eens hoe prachtig dat klinkt, die vioolsonate van Bach.

– Leustert iere é, ik ben dat ier stinkende beu, ol die wetn en reglementn.

* Luister eens goed, daar zit het, dat klein vogeltje.

– Leustert nuj toch ne kjè, oe dikwils moek uj nuj nog zegn da je jèst uj tierette moe opendoen vwor da je uje frak of doet.

* Luister stil, dan vertel ik een heel mooi verhaaltje.

– Leustert verdomme ols ik klappe tegen uj.

* Luister eens aan de deur, ik denk dat de baby huilt.

– Leustert é moat, ols ik uj nog jène kjèr zie loeren noar min lief geef ik uj klop é.

* Luister lieve schat, hoe mijn hart klopt voor jou.

– Leustert, ze noadren, de gewèrskootn.

* Luister goed naar de uitleg, heb je daarna nog een vraag, kom gerust tot bij mij.

– Leustert noar mie, of damme da nuj tien kjèrn of onderd kjèrn zegn, d’er verandert ier toch niets.

* Luister toch ook eens naar wat de anderen te zeggen hebben beste mensen, met respect voor elkaar.

– Leustert é gie doar, zwig moar, want ge kent er niettepiette van.

* Luister, ik denk dat ik iets hoor, misschien is het wel Sinterklaas.

– Leuster, ik weetet echt nie mjèr zulle, wa moe kik nuj toch doen.

Elke zin begint met het werkwoord luisteren. Toch hebben ze allemaal een andere ‘zin’. Misschien kan je ze eens luidop lezen en proberen te luisteren vanuit welke context ze gezegd worden, met welke stem… Wie vraagt om te luisteren ? Wie eist om te luisteren ? Wie stelt voor om te luisteren ? En wat is het verhaal daarachter ?

Achter elke zin schuilt een emotie, kun je die horen ? De spanning – de ontroering – de tederheid – de angst – de hoogmoed – de verwondering – de boosheid – de wanhoop – de liefde – de frustratie – het ongeduld – de verdraagzaamheid – de bezorgdheid – de jaloezie – de onmacht – de verantwoordelijkheid…

En als je het hoort, kun je er dan ook echt naar luisteren ?

Misschien is het werkwoord luisteren soms wel te vanzelfsprekend geworden; misschien hebben we er niet genoeg aandacht meer voor, hoeveel dingen, niet alles, maar veel begint bij luisteren.

Triene Nottebaere

De Gazet