THE BEST OF KAFKA

Brugfiguur Caroline Verhaeghe grasduint in de strafste stoten van haar compagnon de route Kafka. Of wanneer het systeem de mens vergeet…

KAFKA I – DAKLOOSHEID EN VERSLAVING

Gast staat door relatiebreuk op straat. Zelf erkent hij dat hij verslaafd is aan alcohol. Gast wil zich laten opnemen in het psychiatrisch centrum. Gezien de wachtlijst dient gast verschillende keren terug te bellen. De wachttijd om in te checken in het psychiatrisch centrum is niet duidelijk, van 4 weken tot mogelijks 4 maanden.
Gast vraagt intussen om een opname in de residentiële thuiszorg. ’t Leven op straat is immers niet gemakkelijk. ’s Nachts is er gelukkig plaats in de nachtopvang maar overdag loopt gast het café binnen om op te warmen. Na een paar koffies, een paar pinten.
Bij de residentiële thuiszorg zijn er minder lange wachtlijsten, maar de alcoholverslaving is een probleem. Residentiële thuiszorg stelt gast de voorwaarde om zich op te laten nemen in een psychiatrisch centrum alvorens een kans te maken.
Op intake bij het psychiatrisch centrum wordt gepolst naar de woonst. Dakloosheid maakt dat gast niet opgenomen kan worden (lees ‘gast zal hier blijven hangen’). Psychiatrie stelt dat opname enkel kan mits integratie in de maatschappij mogelijk is, met andere woorden, een dak boven het hoofd is nodig.
Wat heeft gast geleerd? Opname psychiatrisch centrum is mogelijk indien opname residentiële thuiszorg er is. Opname residentiële thuiszorg is mogelijk indien er eerst opname psychiatrisch centrum is.
KAFKA!

KAFKA II – DAKLOOSHEID EN LEEFLOON

Gast is na verblijf in de gevangenis vrij. Letterlijk en figuurlijk staat hij op straat. Vóór zijn verblijf in de gevangenis woonde hij in Oostende. Omwille van de ‘foute’ kennissenkring in Oostende, komt hij naar Kortrijk. Via enkele celgenoten heeft gast gehoord dat er daar een permanente nachtopvang is. Gast heeft geen inkomen, dus gaat gast naar het OCMW te Kortrijk. Daar wordt gast verteld dat hij zich dient aan te melden bij het OCMW te Oostende. Daar was immers zijn laatste domicilieadres. Gast gaat naar Oostende. Gast doet er zijn verhaal. Gevangenisstraf achter de rug en dat gast gebruik wil maken van de nachtopvang te Kortrijk. OCMW Oostende heeft een ‘aha–erlebnis’ en vertelt gast dat hij zich moet aanmelden bij het OCMW van Kortrijk gezien hij in Kortrijk verblijft. Er is geen lievemoederen aan. Gast wordt beleefd gevraagd het bureel te verlaten.
KAFKA!

KAFKA III – AANVRAAG PRO DEO ADVOCAAT

Bij de aanvraag voor een pro deo advocaat wordt gast volgende documenten gevraagd: ‘historiek adressen’, ‘historiek gezinssamenstelling’, ‘bewijs van inkomsten’ en ‘document budgetbeheer/collectieve schuldbemiddeling’. Eenmaal alle documenten zijn verzameld en gast voldoet aan de ‘voorwaarden’ voor een pro deo advocaat kan de zaak door de advocaat ter harte genomen worden.
Eén week voor de zaak voorkomt, blijkt dat de documenten er wel zijn maar… net 2 maanden verstreken zijn! Concreet betekent dit: alle documenten opnieuw aanvragen. Document ‘historiek adressen’ en ‘historiek gezinssamenstelling’ kan online. Indien gast geen pc heeft, kan gast deze gebruiken in een wijkcentrum of de openbare bibliotheek. Bij het openen van de bewuste site om de bewuste documenten op te vragen, verschijnt meerdere malen het bericht ‘page could not be found’. Gelukkig kunnen de documenten tevens opgehaald worden aan het loket, mits voorafgaande afspraak te maken… online.
KAFKA!

KAFKA IV – DAKLOOSHEID EN RECHT OP WONEN

Gast komt op straat terecht na een verblijf in de gevangenis. Gast gaat naar het OCMW en vraagt er naar een leefloon, een crisiskamer om te wonen. Leefloon komt in orde maar er is geen crisiskamer. Er is er wel één vrij maar deze moet vrij gehouden worden voor als er mogelijks in de stad een woningbrand is.Gast gaat naar de nachtopvang. Na enkele weken is er goed nieuws. Gast wordt uitgenodigd voor het bekijken van een sociale woning.
Als gast zich aanmeldt, wordt het inschrijvingsformulier nog ’s gezamenlijk bekeken. Een aanvraag voor een woning met twee slaapkamers. Gast vertelt dat tijdens zijn verblijf in de gevangenis zijn vrouw opnieuw zwanger was. Gast heeft het kind op zijn naam genomen. Gast heeft sowieso hoederecht voor ‘zijn’ kind. Voor het ander kind dient er eerst nog een gerechtelijke beslissing te vallen.
Edoch … volgens de voorwaarden gesteld door het VVH (Vereniging Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen) dient er voor elk kind één slaapkamer te zijn… Van euforie tot depressie. Gast dient zijn aanvraag aan te passen, van twee naar drie kamers, en belandt weer onderaan de lijst…
KAFKA!

Caroline Verhaeghe