REGENBOOGCAFE

In gesprek met Eva Mertens en Nick Speybrouck.

+++

Sinds het najaar strijkt het Regenboogcafé van de stad Kortrijk elke maand neer bij de Unie. Het wil een open ontmoetingsplaats zijn waar iedereen welkom is en in het bijzonder de LGBTQIA+ gemeenschap in de regio Kortrijk. We spraken met twee van de trekkers, Eva Mertens en Nick Speybrouck.

Vanwaar komt het idee van het Regenboogcafé?

Eva
: “Emilia en Claire, twee van onze vrijwilligers, wilden iets doen voor de LGBTQIA+. Mensen samenbrengen, informatie uitwisselen, ervaringen delen. Daarop gingen ze in De Stuyverij ontmoetingsmomenten organiseren, de Regenboogtafels. Tijdens een ervan raakte Joachim Vanoverberghe, beleidsmedewerker Gelijke Kansen bij de stad, met hen in gesprek. Daaruit is het idee gegroeid om een maandelijks pop-up Regenboogcafé te organiseren. Dat vond eerst plaats in BK6, maar toen het winter werd moesten we een andere plek zoeken en dat is de Unie geworden. Ik had de Unie leren kennen toen ik naar de voorstelling De geur van bloedend gras was komen kijken. Van de eerste keer dat ik hier binnenkwam vond ik het een gezellige plek met een huiselijke sfeer die de mensen op hun gemak doet voelen. Ideaal voor ons dus.”

Er was dus nood aan een ontmoetingsplek specifiek voor LGBTQIA+ in Kortrijk?

Eva
: “Jawel. Het is intussen wel makkelijker voor gays dan vroeger om in een gewone dancing binnen te komen, maar voor bijvoorbeeld transvrouwen of -mannen is het echt niet zo evident om gewoon op café te gaan. Voor wie het moeilijker is om naar buiten te komen met hun geaardheid is het Regenboogcafé een veilige plek.”

Nick: “Anders zijn is nog steeds niet volledig ingeburgerd. Ook in Kortrijk is er nog steeds homofobe en LGBTQIA+ gerelateerde agressie.”

Eva: “Mensen brengen vaak heel zware offers voor hun keuze waardoor ze geen contact meer hebben met ouders, broers, kinderen, … Onze community is dan de ‘chosen family’, waar je wordt gerespecteerd om wie je bent en weet, ik sta er niet alleen voor.”

Maar jullie willen ook meer zijn dan louter ontmoetingsplek?

Nick
: “Naast een ontmoetingsplek zijn we ook een plek waar mensen met hun vragen terechtkunnen. ‘Wat houdt een genderkliniek juist in?’ ‘Ik ben moslim en homo, waar kan ik naartoe, welke weg moet ik volgen?’”

Eva: “Bij LGBTQIA+ denken mensen snel aan de meer ‘exotische’ dingen zoals de man in vrouwenkleren. Maar in onze tijd heb je bijvoorbeeld ook kinderen met twee mama’s of twee papa’s, of met een mama die ineens een papa wordt en die daar in school op worden aangesproken. Hoe gaan die daar best mee om? Hoe gaan die ouders daar best mee om?”

Nick: “Of denk aan een zoon die in een streng katholiek – of islamitisch – gezin thuiskomt en zegt: ik heb een vriendje. Niet alleen voor die zoon maar ook voor die ouders willen we er zijn. Zodat er een plek is waar ze een antwoord krijgen op een vraag als ‘ga ik nu nooit kleinkinderen hebben?’ Het gaat in het algemeen over u goed voelen binnen uw leefwereld en de maatschappij om wie je bent en niet om wat je bent.”

Eva: “We willen ook een connectiepunt zijn voor alle andere organisaties in de stad en de regio die rond de thematiek werken zoals QACE, Go Out, Liever Gelijk…”

Nick: “Uiteindelijk willen we meer doen dan ene keer per maand caféetje spelen. We willen ook naar buiten komen als Regenboogcafé. Zo stonden we ook op de Sinksenfeesten om ons te presenteren.”

Eva: “Want wat de boer niet kent, vreet hij niet.”

In het licht van al wat jullie vertellen, hoe zien jullie de toekomst?

Eva
: “Eigenlijk dromen we van een permanent huis zoals het Regenbooghuis Aan Zee in Oostende. Daar is een café dat dagelijks open is, maar ze doen veel meer dan enkel dat en ook dat wordt helemaal gedragen door vrijwilligers. Naar zoiets willen we naartoe. Daarom zitten we ook een beetje gewrongen met de naam ‘café’. We zouden een nieuwe naam willen.”

Nick: “Iets wat kleurrijk is qua klank en ook niet alleen verwijst naar iets drinken.”

Eva: “Hier zitten veel creatieve mensen bij de Unie. Als er mensen zijn die goede ideeën hebben voor een naam, alle suggesties zijn welkom!

In het najaar vindt het Regenboogcafé plaats op zaterdag 16 september, zaterdag 21 oktober, zaterdag 18 november en zaterdag 16 december, telkens van 14u tot 21u bij de Unie.

interview Joon Bilcke