Paul Verhaeghe & Dominique Willaert

DEZE AVOND IS VOLZET

Avansa Mid- en Zuidwest ism Unie der Zorgelozen

donderdag 10 november om 19u30 bij de Unie

Psychoanalyticus Paul Verhaeghe en gewezen artistiek leider van Victoria Deluxe Dominique Willaert zijn bij de Unie te gast ‘Over onbehagen vandaag‘. Waar komt het schijnbaar wijd verspreide onbehagen vandaan en hoe kunnen we het ten goede van iedereen kanaliseren?

Na een inleidende lezing gaat Verhaeghe met Willaert en het publiek over deze zeer actuele kwestie in gesprek.

Er lijkt veel onbehagen te zijn in de samenleving. Mensen voelen zich niet gehoord of vertegenwoordigd. Ze zijn het erover eens dat ‘het’ zo niet verder kan, dat ‘het’ moet veranderen. Waarin ze verschillen is hun kijk op de oorzaken van hun problemen en bijgevolg op de oplossingen. Vaak is die zo tegengesteld dat er geen ruimte meer lijkt om nader tot elkaar te komen, en spreken we van ‘polarisatie’. Politiek vertaalt dit zich in de leegloop van het centrum, en de groeiende aantrekkingskracht van de linker- en de rechterflank.

De geschiedenis leert dat polarisatie nooit oplossingen biedt, maar op zich deel uitmaakt van het probleem. De voor de hand liggende vragen zijn dan ook: vanwaar komt die polarisatie en hoe kunnen we het tij keren en het onbehagen ten goede kanaliseren, voor het algemeen belang?

Over deze vragen gaan Paul Verhaeghe en Dominique Willaert, elk vanuit hun specifieke achtergrond, met elkaar en met het publiek in gesprek.

DEZE AVOND IS VOLZET // info en tickets (5 euro | UiTPAS Zuidwest geldig) – https://avansa-mzw.be/activiteiten/paul-verhaeghe-over-onbehagen-vandaag

Paul Verhaeghe is emeritus hoogleraar klinische psychologie en psychoanalyse aan de UGent. Hij is een gewaardeerde stem in het publieke debat waar hij zich kritisch opstelt tegenover onze neoliberale samenleving en haar uitwassen. Op zijn naam staan verschillende bestsellers, waaronder Identiteit (2012) en Autoriteit (2015).

Dominique Willaert was twintig jaar artistiek leider van de Gentse sociaal-artistieke werking Victoria Deluxe, die hij in het voorjaar verliet. Naast theater- en documentairemaker is hij ook columnist en essayist. In zijn werk neemt hij het op voor wie kopje onder gaat in onze samenleving, en zoekt hij een verbeeldend en politiserend breekijzer om hun maatschappelijke situatie te verbeteren. Recent publiceerde hij Dansen op een ziedende vulkaan, een onderzoek naar de woede en het onbehagen in onze cultuur.