LOF DER ON(AAN)GEPASTHEID

interactief colloquium – dinsdag 30 mei

In de hulpverlening anno 2017 vallen meer en meer mensen door de mazen van het net. De bedoeling van dit colloquium is om samen na te denken hoe we hen terug kunnen betrekken op de dienst- en hulpverlening. Met o.a. Brenda Froyen en Dirk Bryssinck

50 jaar terug schreef Herman Milikowski zijn proefschrift Lof der onaanpastheid waarin hij zich verzette tegen de verplichte aanpassing van de ‘onderlaag’ van de samenleving aan de ‘bovenlaag’. Milikowski brak een lans voor emancipatie, vertrekkende vanuit de eigen levenswijze. Dat is iets anders dan je aanpassen aan die van een ander.

Anno 2017 beheerst het efficiëntiedenken het sociaal werk. Meer en meer mensen worden enkel nog geholpen als er een gegarandeerd uitzicht is op succes. In de praktijk betekent dit dat de meest kwetsbaren uit de boot vallen. Ze vinden hun toevluchtsoord in de onthaalsector, in buurt- en inloophuizen waar men geen raad weet met hun vaak heel complexe ‘onaangepaste’ situatie. Mensen gaan zich hoe langer hoe slechter voelen en gedragen, en raken verder uitgerangeerd.

De bedoeling van dit colloquium is om met veldwerkers, hun ondersteuners en beleidsmakers uit verschillende sectoren na te gaan hoe deze vicieuze cirkel kan worden doorbroken en die groeiende groep mensen weer kunnen worden betrokken op de dienst- en hulpverlening.

Met boeiende getuigenissen van o.m. Brenda Froyen (auteur, kritische ervaringsdeskundige) en Dirk Bryssinck (coördinator Villa Voortman, Gent), en workshops waarin over de sectoren heen van gedachten wordt gewisseld over concrete cases.

dinsdag 30 mei 2017 van 9u tot 16u
inschrijven 25 euro (ontbijt en middagmaal inbegrepen) via deze linkof 056/220 400 of reservatie@uniederzorgelozen.be

een organisatie van OCMW Kortrijk, OCMW Wevelgem, Den Achtkanter, Unie der Zorgelozen, Netwerk Geestelijke Gezondheidszorg Zuid-West-Vlaanderen en straathoekwerk.be.