Het verschil / Stokroos

poëzie en reflectie van Jérôme Duchateau.


HET VERSCHIL

Het verschil tussen geen en een is dat de g is weggelopen
Het verschil tussen me en we is dat de benen omhoog gaan
Het verschil tussen acht en nacht is dat de n erbij komt liggen
Het verschil tussen geef en neef is dat de g en de n van plaats wisselen
Het verschil tussen menen en wenen is dat wenen wel een hoofdstad is
Het verschil tussen juist en puist is dat ik een etter ben

Jérôme Duchateau

STOKROOS

Een tiental jaar geleden vertelde Patrick me een verhaal van iemand die in een park op vele plaatsen pompoenen had gezaaid. Ik vond dat iets prachtig. Zo goed dat ik dat idee niet heb losgelaten. Ik ben me gaan afvragen met welke plant ik dat zou doen. Hoe doe je dat zodat de plant kan blijven en waar? Op die vragen heb ik lang geen antwoord gevonden.

In 2016 is Villa Voortman naar een begijnhof in Gent verhuisd. Daar groeiden stokrozen. Ik vond die plant zeer mooi. In de herfst waren er van die uitgebloeide bloemen zaadjes die ik dan heb geplukt. Het jaar erna heb ik die in mijn voortuin gezaaid en ja, het werd een mooie plant. Van die plant heb ik dan de zaadjes bijgehouden. Het jaar nadien ben ik dan veel aan dat pompoenpark gaan denken maar dan met stokroos. In 2018 ben ik begonnen in Kortrijk en Gent die zaadjes in de grond t e stoppen. In Kortrijk is het overal mislukt. In Gent heb ik het beter aangepakt en meer doorgezet. Ik heb me gefocust op de buurt tussen de Muide en de Visserij omdat ik dat traject veel bewandelde. Hier en daar heb ik het in Gent ook op andere plaatsen geprobeerd. Het werd een succes. Vanaf toen en elk jaar erna viel het me op dat waar ik had gezaaid de stokroos jaar na jaar terugkwam.

Vorig jaar is het me gaan opvallen dat er andere stokrozen werden gezaaid. Ik denk niet dat het individuen waren die het hebben gedaan. Ook in het centrum van Gent verschenen er stokrozen. Die zijn volgens mij door de stad zelf gezaaid. Zeker niet door mij om dat het andere kleuren van bloemen zijn. Ik was eerst met de roze begonnen en later met geel en wit. Ook dit jaar valt het me in Gent op dat de stokrozen terugkomen.

Wanneer ik over problematieken praat met beroepskrachten krijg ik vaak een antwoord zoals ‘ik als enkeling zal niets kunnen veranderen’. Met dit voorbeeld wil ik aantonen dat één individu wél de dingen kan veranderen. Ok, het gaat niet om een of andere problematiek maar het is wel zo dat Gent in mijn ogen is veranderd, er zijn meer bloemen. Wanneer er ingezien wordt dat de verandering iets positiefs is kan het wel. Doorzetten en vooral niet opgeven, het kan écht!

Jérôme Duchateau