ZINGEN DOE JE NU

Samen zingen. We doen het elke maand in de Scala, tijdens Allez, Chantez! Iedereen die erbij is, is het erover eens: samen zingen maakt een mens gelukkig. Maar hoe komt dat? We spraken er over met Hilde Verhulst, die hier als integraal lichaamswerker op een voor ons bijzondere manier naar kijkt.

De zienswijze van Hilde vindt haar oorsprong in de Aziatische filosofie en brengt elementen samen uit eeuwenoude tradities als yoga, mindfulness, shiatsu, kruidentherapie, … Die zijn alle schatplichtig aan een oosters mens- en wereldbeeld en hebben als doel het optimaal in balans brengen van de mens en zijn zelf helende kracht. Anno 2018 maken ze er nog steeds deel uit van de dagelijkse omgang met lichaam en geest, en sinds enkele decennia vonden ze ook hun ingang bij ons in het Westen.
 
Waarom worden wij zo gelukkig van samen zingen?

Hilde: “Omdat dan je hartchakra open gaat. Chakra’s zijn energiepoorten in je lichaam die de levensenergie, in de vorm van trillingen, zowel ontvangen van buitenaf als transporteren in ons lichaam. Je hartchakra is dus waar je hartenergie zit. Passie, liefde, vrijheid, … zorgen voor die hartenergie. Bij iemand die bijvoorbeeld een geliefde heeft verloren, komt daar ballast op. Die wordt weemoedig of depressief. Met dat gevoel van ‘het lukt niet meer allemaal’ gaan zwaardere, doffe trillingen gepaard. Door samen met anderen te zingen worden die opgetild tot fijnere trillingen die samen gaan met gevoelens van vreugde en blijheid, die dan terug vrijkomen. Dat gaat vanzelf, daar hoef je niets voor te doen. Als we samen zingen worden we voor even bijna gelijkgestemde zielen, gaan we op bijna dezelfde manier ademen en bij uitbreiding ook denken, naar de wereld kijken. Het is een fenomeen dat we ook in andere vormen terugvinden. Je kent wel het voorbeeld van het nonnenklooster waar alle nonnen op hetzelfde moment menstrueren? Omdat ze heel lang samen leven, gaan hun cycli zich op elkaar afstemmen. Bij mij gebeurde hetzelfde met mijn dochters. Was er een waarbij de menstruatiecyclus verschoof, de rest volgde. Als je dicht bij elkaar leeft en een goeie verstandhouding hebt, gebeurt dat spontaan.”

Kan je iets meer vertellen over die trillingen?

“Zoals alles bestaan ook mensen uit materie. En net als de materie heeft dus ook iedere mens een frequentie, een mate van trilling, die wordt gemeten in Herz en uitgedrukt als een trillingsgetal. Dat verschilt van persoon tot persoon, zoals elke persoon zijn unieke karakter en zijn eigen uitstraling heeft. Ik zou dus kunnen zeggen ‘trilling zoveel Herz, dat is Klaartje, zoveel Herz is Mieke’, enz. Vergelijk het met uw radio. Als je daar Radio2 zoekt, draai je aan een knop tot je de frequentie van Radio2 vindt. Dan hoor je de muziek van Radio2. Bij ons is dat niet anders. Als je je radio afstemt op depressiviteit en haat en wrok, of als je veel piekert, je zorgen maakt of heel ongezond eet, dan verlaagt je frequentie. Als je je radio afstemt op de hele blije, vreugdevolle deugden – het zijn niet meer de emoties maar deugden als passie en vreugde, die hebben een heel hoog trillingsgetal.”

Trilling heeft dus niet te maken met het stemgeluid? Als ik niet spreek, dan ben ik toch aan het trillen?

“Zeker. Als je niet meer trilt, ben je dood. Alles wat leeft, trilt, heeft z’n eigen uniek trillingsgetal. Mensen, parasieten, bacteriën, virussen, surfen als het ware op een eigen frequentieband. Als ze die verlaten dan sterven ze. Zo bestaan er toestellen waarmee je het trillingsgetal van de band van de virussen kan veranderen, waardoor op dat moment alle virussen in je lichaam sterven.”

Wat trilt er dan juist? Mijn spieren, organen, …?

“Nee, het is jouw aura, jouw energieveld dat trilt. De aura is eigenlijk de visueel waarneembare trilling van iemand.”

Ik denk niet dat ik dat ooit al gezien heb.

“Jawel, iedereen kent dat. Als het mooi weer is en je staart in de verte naar een boom, zie je rond die boom soms een witte gloed. Dat is een aura. Alles wat leeft heeft een aura en dat is de energetische expressie van de materie. Bij mensen met een fijne trilling is de aura vaak heel licht van kleur. Bij mensen die zware ziektes dragen zijn de trillingen laag, en zijn de kleuren in de aura vaak heel donker, heel kleverig.”

En waar komt die trilling precies vandaan?

“Van buitenaf, dat is kosmische energie. Via de meridianen, de energiebanen in het lichaam waardoor de levensenergie vloeit, komen die trillingen op je chakra’s en je klieren, en vandaar in de rest van je lichaam. Als je een lichaam opensnijdt, dan zie je een soort blubber – dat zie je van een kip ook als je die slacht. Dat is jouw bindweefsel, dat houdt alles bij elkaar. Dat is de geleider van ons lichaam, die jouw binnenkant met jouw buitenkant verbindt, met de natuur, je omgeving, de maatschappij. Dat bindweefsel trilt constant. Als het dat niet doet, krijg je problemen. Als het bindweefsel rond mijn lever stagneert, kan mijn lever niet meer bewegen.”

Die trilling is niet zichtbaar met het blote oog, maar je kan je frequentie via beeld wel zichtbaar maken met de zogenaamde ‘Kirlian-fotografie’. Daarbij leg je je hand op een wit blad en worden je vingertoppen gefotografeerd. Op de foto krijg je dan rond je vingers de aura van elke vinger te zien. Aan de hand van de uitstraling van die vinger weet je of iemand gezond is of niet, waar er problemen zitten. Mijn trillingsgetal is immers lager als er een deel van mij niet meer beweegt. En omgekeerd, hoe meer interne beweging je hebt, wat de expressie van je lichaam is, hoe hoger dat uw trillingsgetal wordt. Bijvoorbeeld bij het zingen.”

Het gaat dus niet over hoe hoog of hoe laag je zingt?

“Het heeft niks te maken met of je nu tenor of sopraan of alt bent. Het heeft te maken met de plaats in je lichaam van waaruit de klank vertrekt. Boventonen zingen is bijvoorbeeld iets heel speciaals. Dan ga je met de klank door de neus naar boven tot je in de ruimte komt tussen de hypofyse, de hypothalamus, de thalamus en de pijnappelklier. Dat is uw ‘kristallen ruimte’. Je kan ook zingen vanuit de buik. Dat is meer zoals je zou ‘chanten’, zoals de monniken in Nepal, die dat urenlang kunnen. Je gebruikt dan specifieke klanken om de verschillende chakra’s te stimuleren, en zo je organen – bijvoorbeeld de i-klank is helend voor de lever. Chakra’s en organen zijn immers verbonden met elkaar. Zo is de onderste chakra verbonden met alle organen die diep in de buikholte zitten: seksuele organen, de blaas, prostaat. Terwijl de hartchakra verbonden is met je hart. Heel logisch. De keelchakra is verbonden met het strottenhoofd en de ademsappel en met de schildklier. De meeste mensen zingen vanuit de keelchakra.”
 
Zingen doe je nu

“Dit is heel belangrijk om in het achterhoofd te houden. Als ik met jou zit te praten dan kan je denken aan wat je gisteren nog had moeten doen, of aan die pittige vergadering van morgen. Maar als je zingt kan je niet weg in uw gedachten. Zingen doe je nu. Je kan niet zingen in het verleden of in de toekomst. Daarom is zingen ongelooflijk heilzaam voor lichaam en geest, net als bijvoorbeeld meditatie en yoga, dat gebeurt allemaal in het nu. Want als je iets doet in het nu, dan til je je trillingsgetal op, dan verfijn je je frequentie. Daardoor komen deugden als mededogen, respect, vertrouwen, automatisch weer naar boven. Als je heel veel in het nu bent, ga je eigenlijk de grote kuis houden in jouw emoties. Zo is jouw trillingsgetal de energetische expressie van datgene wat jij bent nu op dit moment. En als ik dit doe”, (Hilde slaat op klankschalen) “en je laat die klanken doordringen, dan verandert er al iets in uw aura en dan krijg je weer een ander trillingsgetal. Alle klanken zorgen ervoor dat uw trillingsgetal wijzigt.”

Dus ook de agressieve scherpe geluiden die ik bijvoorbeeld op straat dagelijks hoor?

“Er zijn heel veel wetenschappelijk testen gebeurd met klanken en water. Masaru Emoto is een Japanse onderzoeker die de effecten van negatieve energie op een watermolecule heeft onderzocht. Die testen gebeurden met een waterdruppel. Als je een flesje water een half uur in een ruimte zet waar er klassieke muziek speelt, en daarna leg je er een druppel van onder een microscoop, dan zie je een perfect gezonde kristalstructuur. Dat water is gelukkig, dat water is blij. Als je datzelfde flesje water in een ruimte zet en je draait harde, luide en sterk opzwepende muziek, dan zal die druppel water verval tonen. Dan zie je een druppel die niet meer afgeboord is, die ruw is, die helemaal opengevallen is, die geen kristalstructuur meer draagt. Als uw cellen niet meer die basisstructuur van een kristal hebben, dan is uw lijf eigenlijk ziek.”

Tot slot, wat zou je kunnen meegeven aan de zangers van Allez, Chantez!?

“Zing met de ogen gesloten. Waardoor je niet meer afgeleid bent door externe prikkels en waardoor je beter gaat voelen wat zingen doet met jou. Er zijn veel mensen die minder luid zingen of stoppen of anders gaan ademen omdat ze voelen dat er iemand kijkt. Nog krachtiger zou zijn om te beginnen zingen vanuit de stilte. Eerst twee minuten met de ogen toe stil zijn, gewoon staan, niks zeggen. En vanuit die stilte beginnen een aantal mensen te zingen. En stilaan begint de rest mee te zingen. Dus niet allemaal tegelijk, hop volle bak, maar de klank vanuit de stilte laten ontstaan. En na die opbouw terug eindigen met stilte. En je blijft nog drie, vier minuten samen in stilte staan. Dat zal een ongelooflijke ervaring zijn. De klank vanuit de stilte laten komen en terug naar de stilte laten gaan. Heel bewust. Mensen zullen dat helemaal anders gaan beleven en aanvoelen dan wanneer je vanuit de volheid van het leven ook nog eens de volheid van het zingen direct naar buiten laat komen. Als je vanuit die stilte kan vertrekken heb je met zingen de meeste heilzame effecten in je lichaam.”

interview Klaartje Mertens

www.hildeverhulst.be

De Gazet