Vrijheid, vrij beschreven

Johnny Verkest laat de vrijheidsgedachte helemaal de vrije loop.

I/VIII

Vrijheid is warmte in een zee van kou.
Ze is vrij, echter niet zo vrijblijvend, voor sommigen problematisch, je moet ze aankunnen.
Ze is een gunst, je kunt ze pakken als ze er is, je kunt ze zelfs stelen en misbruiken.
Voorzichtig mee omgaan want ze is als porselein, mooi maar breekbaar; zacht en met respect, zo wordt ze het liefst behandeld, is ze langst houdbaar en op haar mooist.

II/VIII

Vrijheid is geduldig, nooit opgelegd en al zeker niet opgejaagd, ze is rust, rust na de woeling, ze geeft vertrouwen, want ze is zonder megalomane ambities.
Alles kan, niets moet, ze is vakantie en ze doet zich voor omdat het mag, het mag omdat het kan en ze wordt dankbaar in ontvangst genomen.
Gezond en wel, blij gezind, met gezond verstand aan boord en van de goeie kant, niks geen politiek, geen snode bedoelingen, geen gevecht noch gepalaver, ze is kleurenblind bovendien.
Geen toegangskaartjes vereist, ze ís het toegangskaartje, ze is vrij van inkom, in en uit en omgekeerd.
Ze is oordoppen kunnen instoppen tegen lawaai, ze is iemand uit de nood helpen, vrank en vrij, een goede daad met een goed gevoel achteraf, ze is voor herhaling vatbaar.
Ze is het gelukzalige gevoel na een te zware, te lange, maar voldane werkdag, ze is thuiskomen, ze is dankbaarheid.
Ze durft handelen, ook in moeilijke omstandigheden, ze durft spreken als anderen liever zwijgen, ze durft de waarheid zeggen, de juiste waarheid, ze durft ook zoeken naar waarheid en vragen, dat staat ze vrij, een neen heb je, een ja kan je krijgen.
Ze vereist geen vrijheidsbeeld.

III/VIII

Vrijheid is ook wel eens: laten wat is, de ander de ander laten zijn en loslaten, tot later misschien.
Ze is vrij om te gaan en te staan, vrij om te blijven of te gaan, ze is eerlijk, omdat het mag, ze is jezelf zijn in goed verstaan, zonder op te gaan, noch te vergaan.
Ze is rust vinden, diep in jezelf, ze is het heeft (weer) zin, ze kan worden herstart, na een heroplading.
Zo is het gegaan en hier is het gedaan, want ze moet zijn: nu!

IV/VIII

Vrijheid bevredigt maar genoeg is genoeg, alles met een té is namelijk taboe.
Ze moet er niet alleen zijn voor sommigen, one happy few, ze mag niet aan geld noch macht zijn gebonden.
Ze is niet beperkend, hoogstens met goede afspraken, wel te verstaan, want we zien ze graag, zonder woorden als ideaal, ze geeft een positieve stimulans, waaruit kan ontstaan iets van glans.
Ze is een mooie verstandhouding, niet kwetsend, noch beschuldigend, ze mag er zijn, ze heeft noch geeft angst, ze is niet opgelegd, niet gedwongen, hoeft ook niet afgedwongen en ze komt vanzelf, zomaar spontaan, soms onverwacht.
Ze is actief, wie niks doet, niks misdoen kan, ze durft, wie niet waagt blijft maagd, niks moet, maar ze is liefst toch blijvend, soms in stilte, mag ook, maar altijd respectvol.
Soms is ze zelfs als de nacht, moeilijk zichtbaar en in de stilte daarvan gepacht, soms moet je ze even niet kunnen hebben en dan weer wel, zo wordt ze terug van tel.
Ze is ook niet blind, maar weldoordacht, soms dus beter niet, ze is gepermitteerd en moet zijn fijn, zo wordt ze een blijver.

V/VIII

Vrijheid is niet dat mobieltje van ’s morgens tot ’s avonds, al wordt dat wel zo gemarketeerd, in de markt gezet, gereklameerd; Messenger, WhatsApp, gewone berichtjes en getelefoneer en het gewissel tussen al deze, de mogelijkheden aldus geschapen om elkaar te belazeren, het getricheer achter de rug, het geblokkeer, vreemdgaan en daaruit rechtstreeks voortvloeiend, pijn doen, kwetsen, slechte bedoelingen, kwellen, zomaar, voor één of andere rare kronkel, vreemde reden, slecht uitgepraat, onuitgesproken, onopgelost met het doelwit dat wordt getroffen, verward en impulsief, hoogstens enkele slechte goestingetjes voor even gestild, ten koste van, … dat heet dan

VI/VIII

Vrijheid is ook zachtheid, begrip en verstaan, verstand, gezond, verdraagzaam, traag, nadenken voor men zegt en doet, ten voordele vooruit denken van alles en allen of toch zovelen mogelijk.
Ze is ook niksdoen, ontspannen, dutten, slapen, je hoofd leegmaken van alle zorgen, alle pijn die er toch altijd weer komen of zijn.
Ze is zelfzorg, want zonder zelfzorg wordt het moeilijk zorgen voor anderen, ze is ook ergens en overal even of definitief kunnen uitstappen als dat al eens nodig is, soms hoognodig blijkt te zijn, zeker de dag van vandaag waar alles zo vlug moet gaan, waar mensen al eens ten onder aan gaan.
Vrijheid is ook een vreemd, misschien zeldzaam gevoel van ontspanning, even verblijd, subjectief ook, de een heeft er blijkbaar meer nood aan dan de ander, sommigen houden er zelfs helemaal niet van, ook met redenen, het kan.
Ze is mogen zijn wie je wil, en op het moment dat je dat wil, zonder blaam noch scheve blikken, maar…
Vrijheid zit in je hoofd, en je hoofd kan vreemde dingen met je doen, als je even niet goed oplet, verspeel dat spel dus liefst niet.
Je leerde haar kennen in je opvoeding, je jeugd, bij wat je is overkomen tijdens je leven, je ging er anders naar kijken, ze verandert, want alles verandert of kan ook veranderen, voortdurend, als je maar flexibel genoeg bent, dan verander je mee, creëer je nieuwe of andere vrijheden.
Vrijheid is ook kunnen thuis zijn en thuis blijven, met het hoofd en de zintuigen volledig vrij en in rust, alleen misschien, niet overbelast van impulsen, je moet niet persé ergens zijn of bijzijn om iets te beleven.
Vrijheid is iets raars, als je moet gaan werken, met een arbeidscontact, heb je ogenschijnlijk weinig tot geen vrijheid, toch kan je je er voldoende vrij in gaan voelen, je daarin zelfs gaan jeunen, ook wel raar, niet?
Vrijheid baart geen haat, geen nijd, geen jaloezie, geen gedoe, geen gemoe, soms is ze een ontlasting, een ontlading na een te lang oponthoud, een opluchting, winnen na te lang verliezen.
Ze is karakter kunnen tonen in moeilijke momenten, kop uit het zand, geen struisvogelpolitiek, geen vriendjespolitiek, ze moet er zijn voor arm en rijk niet alleen maar voor rijk, prestigieus en hoog van status, ze is niet hoog noch laag, ze gaat voor gelijk en gelijkheid, zonder jaloezie of slechte bedoelingen noch gevoelens, ze is geen strijd en vergt geen strijd, ze is de paraplu voor als het gaat regenen, de batterij die terug kan opladen.
Ze is ook stilte, recht op rust, loslaten in het hoofd, geen chaos, geen stormloop.
Geen jacht noch gejaagdheid, ze is het tuinpad van mijn vader waar ik de hoge bomen zag staan, ze is het kind van mijn moeder en ze is gewild.

VII/VIII

Vrijheid moet goede smaak zijn, zorgen voor een gelukzalig gevoel nadien, ze is endorfine na een looptraining, ieder mag ze hebben, zijn of haar vrijheid, stukje geluk, voor zichzelf, niet egoïstisch, niet narcistisch, niet geforceerd.
Ze kan ook zijn, gerust laten of gerust gelaten willen worden, ze moet dus ook zijn: altijd gepermitteerd, of zo zou dat toch moeten zijn.
Soms heeft ze tijd nodig, rijpheid, maturiteit, soms moeten lessen worden getrokken.
Ze is het kind loslaten dat aanwezig is in elk van ons, het mag er zijn en het mag eruit, het mag omdat het kan en het kan omdat het mag, ze is de plas waarin mag worden geplenst, de broek die mag worden besmeurd, de kous die mag worden gescheurd.
Vrijheid is veiligheid, geen angst noch haatgevoelens, ondeugend mogen doen en je toch geborgen voelen, ze is gewild en ontspannend, ze is welgekomen mogen zijn, ze is de regen na een te warme dag, onder moeders paraplu, onbevangen en terug vrijlatend, vrij kunnen ademen en bewegen zonder te belemmeren, genietend en genotvol zonder overdrijven, ze is uitnodigend.

VIII/VIII

Vrijheid is de slaap die mag worden geslapen zonder burenlawaai, ze is rekening houden met, ze geeft geen overbodig gepieker, ze is geen kwelling, geen geseling, ze is ongetourmenteerd, zonder vreemde muizenissen in het hoofd, ze is vrij en ongedwongen, ze is zonder geloof, niet kankerverwekkend, ze kent geen denkfouten en ze mag bloeien, groeien en floreren, de ultieme droom misschien.
Ze is liefst klasse, echte klasse, van en met klassemensen maar klassenloos, onafhankelijk, zonder politieke kleur en niet enkel voor die happy few, ze is ook weten wat je wil, ze vergt geen zware arbeid, ze is niet ongewild en vermoeiend, ze doodt niet, ze vergt geen auto, geen getuut, gejaag en gestress, ze is prettig en geduldig, ze is geen wapen.
Vrijheid die gepakt moet worden maar niet deugd, deugd niet, is ondeugend en wordt afgestraft, ze is of moet zijn of worden, een toestand, in evenwicht en goedbedoeld, er is over nagedacht, de gevolgen goed ingeschat, ze is vrije wil, om te leven en te laten leven, ze geeft lucht, is luchtig en licht, gemakkelijk verteerbaar, zou dat niet het doel moeten zijn, voor ons en ons heelal?

Johnny Verkest