VERZETDAG TEGEN DE ARMOEDE

Naar schatting 1 op 7 van de Kortrijkzanen leven in armoede. A’kzie, de Kortrijkse vereniging waar armen het woord nemen, strijdt samen met de stad en diverse sociale en culturele organisaties, waaronder de Unie, tegen armoede.Er staan verschillende acties op stapel:

Grondrechtendorp in het kader van de ‘Werelddag van Verzet tegen Armoede’

12 oktober 2013,  14u-17u30 op de Grote Markt in Kortrijk

Op 12 oktober 2013 organiseert A’kzie een tweede editie van het ‘Grondrechtendorp’ in het kader van de ‘Werelddag van Verzet tegen Armoede’. Als trekker van dit initiatief, kan A’kzie rekenen op OCMW en Stad Kortrijk en heel wat sociale organisaties uit Kortrijk: Centrum Overleie, Achturenhuis, CAW Stimulans en Piramide, De Kier, Unie der Zorgelozen, ATD 4de wereld, Welzijnsschakel De Ketting,  Welzijnsconsortium, Hogeschool IPSOC, Hogeschool HOWEST, LOGO Leieland, Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen,  BND Energiesnoeiers, Leiaarde, Vormingplus, Kringloopwinkel, Basisschool Sint-Jozef en 11.11.11.

Via een dorpswandeling met interactieve activiteiten, opdrachten en infostands en vele goede initiatieven vestigen we de aandacht op de sociale grondrechten . Tijdens de wandeling kan je bijvoorbeeld aan de lijve ondervinden hoe je overleeft met een inkomen onder de armoedegrens. Of mag je letterlijk en figuurlijk over barrières klauteren. Een warme soep ‘ik kook van woede’ wordt je aangeboden.

Doorheen heel de actie wordt aangetoond dat er heel wat mensen zijn die niet zo gemakkelijk toegang hebben tot deze grondrechten. Ook het belang van ontmoeting en sociaal contact wordt in de kijker gezet.

Meer info: akzie@live.be

Solidariteitsproject ‘Kortrijk KorDAAD’ van het ‘Kortrijks Verzet’

 

Doe mee met de solidariteitsactie van het ‘Kortrijks Verzet’! Dat is een initiatief van studenten sociaal werk van de HOWEST. Met de actie verzamelen ze goede daden. Dat zijn individuele of gezamenlijke acties waarmee je armoede in de eigen stad kleiner kan maken. Je kan ‘een goede daad’ posten of meer informatie vinden op de facebookpagina “Kortrijks Verzet”.  Meer info via kortrijksverzet@outlook.be of 0495 78 45 99.

Theatervoorstelling ‘De Straatmuzikant’

woensdag 16 oktober 2013 om 20u in VC De Mozaïek

Wie kent hem niet? Hij staat op hoeken en pleinen en maakt muziek… De Straatmuzikant geeft geen antwoorden, steekt geen vermanend vingertje in de lucht. Hij wil wel doen nadenken. Laat je ontroeren en betoveren door het volkse, speelse, soms ludieke dan weer harde en rauwe verhaal van De straatmuzikant. En… ga met een warm hart naar huis. De theatervoorstelling De Straatmuzikant speelt in Kortrijk in kader van de Werelddag van verzet tegen armoede op woensdag 16 oktober om 20 u VC De Mozaïek. De toegangsprijs is 5 euro. Meer info en tickets bij A’kzie, akzie@live.be of 0479/05.55.25 (Liesbet Tyvaert) of 0495/51.72.63 (Martine Nuyttens).

Hoe zou jij de week rondkomen met een beperkt inkomen?

inleefweek van 22 november-29 november 2013

Over armoede spreken is één ding, het aan den lijve ervaren iets helemaal anders. Een inleefweek laat mensen zonder armoede-ervaring ondervinden hoe met een beperkt budget te leven.Wil je aan deze inleefweek meedoen, dan ga je akkoord om gedurende één week, van 22 tot 29 november 2013, enkel te leven met het weekbudget van een persoon in armoede. Hoeveel dat is? Een alleenstaande moet het bvb. stellen met € 200 per week: om te winkelen, de energierekening en huurkosten te betalen, het gsm-belkrediet aan te vullen,… Maar ook om de onvoorziene uitgaven te bekostigen.

Programma Kortrijk:
– vrijdagavond 22 november 2013: infomoment deelnemers
– 22 november tot en met 29 november 2013: inleefweek
– dinsdagavond 3 december 2013: dialoogmoment met mensen van A’kzie, vereniging waar armen het woord nemen

Meer info: rie.vanduren@vormingplus.be of tel. 056/26.06.02

Heb jij ze wel alle Vijf?

dinsdag 12 november 2013 om 18u in Theater Antigone

In het verlengde van de Werelddag van verzet tegen armoede programmeert het lokaal netwerk Surplus in samenwerking met OCMW Kortrijk, Stad Kortrijk en Theater Antigone de voorstelling Heb jij ze wel alle Vijf?
Deze voorstelling werd speciaal gemaakt om mensen te laten kennismaken met de problematiek van generatiearmoede en nieuwe armoede. Jongeren waarvan de ouders door de crisis of een andere tegenslag in de armoede beland zijn, hebben het veel moeilijker om hun dromen waar te maken. Zij die opgroeien in een gezin in generatiearmoede staan er nog een pak slechter voor. Net deze jongeren zijn vaak ook nog het slachtoffer van pesterij en uitsluiting, want zij ‘horen er niet bij’.

Praktisch:
– Waar: Theater Antigone, Overleiestraat 47, 8500 Kortrijk
– Wanneer: dinsdag 12 november om 18u.
– Voor wie: mensen in armoede, sociaal werkers, beleidsmensen, leerkrachten, zorgcoördinatoren, leerlingbegeleiders, sociale organisaties, vrijetijdsaanbieders, …
– Info en tickets: tickets zijn volledig gratis, reserveren is wel noodzakelijk en kan via  surplus@ocmwkortrijk.be.