V R I J H E I D

Linda Dedeurwaerder en haar ontleding van het woord vrijheid

Vrijheid van meningsuiting. Vandaag gehoord op de radio: “Ik vind dat je moet kunnen zeggen dat een Marokkaan eerder lui is, maar bij voorbeeld niet dat ze gediscrimineerd mogen worden op de arbeidsmarkt.”

Rillingen krijg ik daarvan. Je mag dus ongestoord een groep van mensen een negatieve stempel geven en dat bovendien massaal verspreiden!?

In de jaren dertig werd een bevolkingsgroep systematisch bestempeld met de meest absurde eigenschappen…

Je kent er ongetwijfeld de gevolgen van…

Hitler stelde onder zijn bewind een man aan die zich met niets anders diende bezig te houden dan met het verspreiden van negatieve propaganda tegenover de Untermenschen: Joseph Goebbels, Nazi-minister van propaganda.

Edoch… Laat ik het ook even hebben over het rijk der vrijheid, na corona, niet waar. Ik kom ter zake.

Ik hoop dat de waardering voor de zorgverleners blijvend mag zijn. Er valt nog zoveel te verbeteren. Chronisch tekort aan personeel, wachtlijsten, onmenselijke werkdruk… Laat ons hopen dat de financiële premies geen doel hebben tot sussen. Ik hoop ook dat alle andere mensen uit die ‘zachte’ sector, waaronder uiteraard ook cultuur en onderwijs, niet langer behandeld worden als een bende watjes die voor de ‘harde’ sector niet geschikt bleken.

Daarom kijk ik voorzichtig optimistisch uit naar het postcorona tijdperk. Hopelijk heeft een aantal mensen hun waardenschaal wat bijgesteld. Maar wat zal de weerslag zijn op de generatie studenten en jonge ren die hun zorgeloze jeugdjaren vol vriendschap, fuiven, onnozelheden… onder hun neus hebben zien voorbij glippen? Zullen ze dat willen inhalen, compenseren? Geef toe, mensen van leeftijd, dat waren toch de meest onbezorgde jaren van ons leven, nee? En die jongeren hebben dat gemist, al was het maar een jaartje of twee… Remember, een jaar was een eeuwigheid op die leeftijd. De toekomst zal uitwijzen wat deze crisis met de coronageneratie kinderen en jongeren doet. Laat ons intussen, van zodra het weer mogelijk is, opnieuw genieten van mekaars gezelschap, van onze gesprekken, onze meningsverschillen zelfs… zolang het maar samen is!

Linda Dedeurwaerder

De Gazet