de Unie in coronatijden

Een kleine update voor wie zich afvraagt hoe we bij de Unie onze werking gaan organiseren in deze tijden van corona. Wat met de voorstellingen, de Koffieklets, de Resto, Allez,Chantez! en alle andere activiteiten?

Beste toeschouwer, vrijwilliger, Zorgeloze,

je vroeg je misschien ook al af hoe we bij de Unie onze werking gaan organiseren in deze tijden van corona. Wat met de voorstellingen, de Koffieklets, de Resto, Allez,Chantez! en alle andere activiteiten?

Welnu. We hebben beslist om alvast tot na de zomervakantie geen publieke momenten meer te organiseren (dat mag sowieso maar opnieuw vanaf 1 juli, met in acht neming van alle afstands- en andere regels). De koord is nog te slap om er samen op te dansen; het virus is niet weg en zoals je weet komen bij ons nogal wat mensen uit de ‘risicogroepen’ over de vloer, voor wie toch nog steeds wordt aangeraden extra voorzorgsmaatregelen te nemen. Ook willen we geen activiteiten organiseren die flauwe afkooksels van zichzelf zouden zijn: geen Koffieklets waar niet iedereen naartoe kan komen, geen Resto zonder ontmoeting, … Daarbij beslisten de mensen van Allez Chantez zelf al om hun zangavonden te annuleren, alvast tot het einde van het jaar (ze zoeken intussen naar manieren om mensen toch samen te laten zingen), en ook het Vegan Palace team wacht liever nog even af vooraleer ze weer in de potten willen roeren.

Naast het vele gevloek en de frustraties door de confrontatie met het beest zijn er zeker ook lichtpuntjes. We zoeken hoopvol naar nieuwe wegen die we kunnen inslaan. Naar nieuwe instrumenten die een kleine, fijne, intieme ontmoeting mogelijk maken en een artistiek resultaat afleveren. Zoals we al een videobijdrage maakten voor de digitale Sinksenfeesten, of drie bijzondere lock down edities van onze Zorgelozenkrant, of een heuse Unie der Zorgelozen podcast.

In het najaar komt het boek hoe dan ook uit en zal er een voorstelling zijn, wat de vorm daarvan ook moge zijn. Info over andere activiteiten komen na augustus en met de voortschrijdende inzichten.

Maar weet dus dat we allemaal terug aan de slag zijn en bereikbaar via de gekende wegen. We stellen het wel!

Hoopvolle groeten
Unie der Zorgelozen