de Zorgelozen & Corona

Beste toeschouwer, vrijwilliger, sympathisant, …

gezien de geldende maatregelen om zo veel mogelijk situaties te vermijden waarbij het Coronavirus zich verder kan verspreiden, schrappen we tot nader order onze publieke activiteiten. We danken je voor je begrip en nodigen iedereen uit om in het bijzonder in deze tijden goed voor elkaar te zorgen en de voorzorgsmaatregelen van de virologen ernstig te nemen.

De Zorgelozen