de Unie zoekt een zakelijk coördinator

Omdat we ook bij de Unie de rekeningen graag op orde hebben, zoeken we een halftijds zakelijk coördinator! Heb jij naast een voorliefde voor cijfers ook een voorliefde voor het sociaal artistieke werk van de Unie en wil je dit de komende jaren mee verder ontwikkelen? Misschien word jij dan onze nieuwe collega!

Download hier de vacature als pdf.

Functieomschrijving
Je bent verantwoordelijk voor het zakelijke en financiële beleid van de Unie. Samen met de artistiek coördinator en in overleg met je collega’s sta je in voor de opvolging van de zakelijke aspecten van de werking. Dat gebeurt in lijn met de artistieke ambities van de Unie. Je rapporteert aan de raad van bestuur en je wordt bijgestaan door een uiterst bekwame administratief medewerker.

Deze job is iets voor jou…

 • Als je ‘s nachts nu en dan eens droomt over cijfers.
 • Als je gelooft dat werken op een verbindende manier het fijnst is.
 • Als je kan omgaan met de frivoliteit van de kunsten.
 • Als je een groot verantwoordelijkheidsgevoel hebt en daar ook naar handelt.
 • Als je nauwkeurig bent, maar hier en daar ook een uitzondering kan koesteren.
 • Als je geniet van veel (soorten) mensen om je heen.
 • Als je kennis hebt – of wilt opdoen – rond verzekeringen en de vzw wetgeving.
 • Als je de spotlights niet vreest, maar ze ook even vlot op anderen richt.


Met wie we graag in zee gaan:

 • Je onderschrijft de basisvisie van de Unie der Zorgelozen.
 • Je gelooft in de emancipatorische kracht van een creatieve samenleving.
 • Je hebt ervaring in zakelijk en financieel beheer of wil dit snel verwerven.
 • Je hebt zin voor initiatief, bent gedreven en gaat nauwkeurig te werk.
 • Je bent bereid om in een flexibel uurrooster te werken (soms avond- en weekendwerk).
 • Nederlands is de werktaal, je hebt voldoende kennis van Frans en Engels om vlot te communiceren (notie van West-Vlaams is een pluspunt :-)).
 • Je hebt interesse in het creatieproces van verschillende artistieke disciplines.
 • Voeling met het sociaal-artistieke werk en het Vlaams culturele veld zijn pluspunten.
 • Je houdt de vinger aan de pols van belangrijke maatschappelijke evoluties.
 • Je bent geïntrigeerd door de manier waarop kunst en samenleving met elkaar verweven zijn.
 • Je hebt een democratische werkmentaliteit en een open en empathische houding.


Waar we je vooral voor zoeken:

1. Zakelijk beleid:

 • Je staat in voor de opmaak en opvolging van begrotingen, budgetten en afrekeningen. Je doet dit samen met een administratief medewerker en een boekhouder en je rapporteert aan de raad van bestuur.
 • Je maakt het zakelijk luik op van subsidie- en andere dossiers.
 • Je gaat actief op zoek naar aanvullende financiering voor de werking en de artistieke projecten rekening houdend met de specifieke realiteit van het sociaal-artistieke werk.

2. Personeelsbeleid:

 • Je bent verantwoordelijk voor de personeels- en vrijwilligersadministratie (opmaak en onderhandeling overeenkomsten en contracten, …). Je vertaalt de van toepassing zijnde regelgeving (CAO, vzw-wetgeving, …) naar de specifieke werksituatie.
 • Je realiseert een personeelsbeleid binnen de principes van fair practice.

3. Algemeen beleid:

 • Je staat in voor de ontwikkeling en implementering van:
  – een intern en extern communicatiebeleid
  – een duurzaam gebouwenbeheer, infrastructuuropvolging en logistieke ondersteuning


Hoe solliciteren?


Het gaat om een deeltijdse functie (0,5 vte) voor onbepaalde duur.
Het loon wordt bepaald door de barema’s uit de CAO Podiumkunsten.

Stuur voor maandag 2 januari 2023 je motivatiebrief en CV naar Joost Bonte via info@uniederzorgelozen.be.

De gesprekken gaan door op vrijdag 13 januari 2023, een dag vol van geluk. Indiensttreding in onderling overleg maar liefst zo snel mogelijk.

De Unie der Zorgelozen wil de samenleving zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden dan ook geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst, geloof of beperking.